Landbrukseiendommer

Oppdatert: 2. juli 2020

Neste oppdatering: 17. juni 2021

Landbrukseiendommer med boligbygning uten fast bosetting
Landbrukseiendommer

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken omfatter tall for antall landbrukseiendommer, arealressurser, antall og type bygninger, bosetting på landbrukseiendommer samt eieropplysninger.

Kontakt