24 hjortevilt drept i trafikken hver dag

Publisert:

Nesten 8 600 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag i året. Flest viltpåkjørsler var det i perioden oktober til desember, mens det var færrest påkjørsler på sommeren.

I alt ble 12 300 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2019/20 viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 13 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7 800 drept av bil og 800 av tog.

Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Rådyr Elg Hjort
1990/91 2065 1210 201
1991/92 2427 1324 284
1992/93 3327 2048 366
1993/94 4007 2481 461
1994/95 3057 1757 374
1995/96 3045 1650 383
1996/97 3513 2010 515
1997/98 3091 1582 443
1998/99 3259 1886 488
1999/00 3118 1921 543
2000/01 3313 1968 461
2001/02 3350 1945 611
2002/03 3579 2602 540
2003/04 3371 2244 629
2004/05 3752 1762 701
2005/06 3916 1913 635
2006/07 3552 1971 737
2007/08 4029 2094 873
2008/09 4300 2373 808
2009/10 4367 2168 741
2010/11 4059 2237 732
2011/12 3351 1668 741
2012/13 4003 1724 684
2013/14 3784 1358 743
2014/15 3936 1439 781
2015/16 4303 1355 639
2016/17 5090 1354 873
2017/18 6599 2374 1223
2018/19 6234 1504 1038
2019/20 6054 1504 1025

Nedgang av trafikkdrepte rådyr

Elg og rådyr er mest utsatt i trafikken. I alt ble vel 6 100 rådyr, 1 500 elg og 1 025 hjort drept i trafikken i løpet av jaktåret 2019/20. Det representerer en nedgang på 3 prosent for rådyr, 1 prosent for hjort, mens for elg var det ingen endring fra forrige jaktår.

Flest dyr påkjørt og drept på fylkesvegene

I alt 980 elg og 970 hjort og 5 830 rådyr ble drept i vegtrafikken. Over en tredjedel av dyrene ble påkjørt i årets tre siste måneder. Av de trafikkdrepte dyrene ble to av tre påkjørt på fylkesvegene. Påkjørslene fordelte seg ellers med 14 prosent på europavegene, 12 prosent på riksvegene og 7 prosent på kommunale veger. Kartet nedenfor viser hvor dyrene er påkjørt.

Figur 2

Figur 2. Hjorteviltpåkjørsler – veg. Jaktsesongen 2019/2020

Hedmark har størst nedgang av trafikkdrepte elg og rådyr

Det er Hedmark som har størst nedgang av trafikkdrepte elg og rådyr, med en nedgang på henholdsvis 111 og 23 dyr. Det kan skyldes at det var en snøfattig vinter i Hedmark.

Andre årsaker

I jaktåret 2019/20 var det en avgang av på totalt 3 500 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er en nedgang på 1 600 dyr fra forrige jaktår. Av hjort ble det registrert 800 færre avganger i 2019/20 enn jaktåret før.

Faktaside

Kontakt