Hvem spiser fisk?

Publisert:

Norsk fisk er på middagsbordet hos millioner av mennesker utenfor Norges grenser. Men hvor ofte spiser vi selv fisk?

Syv at ti nordmenn spiser fisk eller annen sjømat som pålegg, lunsj eller middag to ganger i uka eller mer, ifølge levekårsundersøkelsen om helse. Det betyr at flesteparten holder seg innenfor Helsedirektoratets offisielle ernæringsråd om å spise fisk 2-3 ganger i uka. Men hvem spiser egentlig mest fisk?

Eldre best på fisk

Den eldre delen av befolkningen er de mest ivrige fiskespiserne. Blant personer over 67 år spiser hele 85 prosent fisk mer enn to ganger i uka, mens for de mellom 16 og 24 år er andelen 60 prosent. Samme mønster tegner seg når man ser på yrkesstatus; pensjonister spiser fisk mye oftere enn studentene.

- Vi ser at de eldste spiser mest fisk og sjømat. Tallene våre sier ikke noe om årsaker, men det kan jo tenkes at de eldre spiser mye fisk fordi de har vokst opp med det og derfor er vant til å spise mye fisk, sier Elin Skretting Lunde i seksjon for helsestatistikk i SSB.

Eldre spiser mest fisk

Mer fisk med høy lønn og høy utdanning

Det er ifølge levekårsundersøkelsen ingen nevneverdige forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder hvor mye fisk vi får i oss.

- Bare noen få prosentpoeng skiller kvinner og menn i fiskespising, og da i kvinnenes favør. Andelen menn og kvinner er også ganske lik både blant dem som spiser mye fisk og blant dem som spiser lite fisk, sier Skretting Lunde.

Hvis man derimot ser på fiskespising sammen med husholdningenes inntekt og hvilket utdanningsnivå man har, ser man en forskjell i tallene, forklarer hun.

- Vi ser at det er en høyere andel som spiser mye fisk blant dem som har høy utdanning eller tilhører husholdninger som tjener bra, noe som kan tyde på at fiskespising har en dimensjon av sosial ulikhet. På yrkesstatus ser vi et lignende mønster, da de som er i jobb spiser mer fisk enn de som er arbeidsledige, uføre eller hjemmearbeidende, sier Skretting Lunde.

Sunnhet eller vane?

Er det slik at de som spiser mye fisk også er mest opptatt av trening og helse? Det ser ikke nødvendigvis slik ut når man ser på tallene.

I levekårsundersøkelsen er det mulig å se fiskespising i sammenheng med ulike helsefaktorer som mosjon, vekt og røykevaner. Tallene gir ingen indikasjon på at de som spiser mest fisk er mer opptatt av helse enn de som spiser lite fisk. Blant de som spiser mye fisk er det både folk som svarer at de røyker daglig og som ikke røyker i det hele tatt, som trener mye eller aldri trener og folk som ligger både over og under idealvekten.

- Det viser at alder og vaner nok har større betydning enn at folk spiser fisk kun for å være sunne. Hvis vi ser nærmere på aldersgruppene, finner vi at dette spesielt gjelder den eldste aldersgruppen, sier Skretting Lunde.

Blant den yngste aldersgruppen, 16-24-åringene, kan man derimot se en liten tendens til at de som spiser mest fisk også trener og er ikke-røykere.

Blir ikke lei torsken

Våre tre nordligste fylker ligger på topp i fiskespising, og Nordland topper statistikken. Der svarer 81 prosent at de spiser fisk to ganger i uka eller mer. Nordland er også det fylket med flest fiskere. 2299 personer i Nordland er fiskere på heltid mot 42 i Oslo og 7 i Buskerud som er det fylket med færrest fiskere.

- Tilgang på fersk fisk kan ha en del å si for at fylkene i nord spiser mest fisk. De har også lange tradisjoner for både å fiske selv og å spise fisk, sier Skretting Lunde.

Oslofolket ligger sånn midt på treet når det gjelder fiskespising. 73 prosent spiser fisk to ganger i uka eller mer, mens Vest-Agder ligger på bunn med 64 prosent, viser statistikken.

 Spiser mest fisk i nord

Kontakt