Spesialisthelsetjenesten

Oppdatert: 18. juni 2020

Neste oppdatering: 24. juni 2021

Driftskostnader per innbygger
Spesialisthelsetjenesten, hovedtall

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Spesialisthelsetjenesten omfatter både offentlige og private sykehus, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling, ambulansetjeneste og avtalespesialister. Statistikken omfatter regnskapsdata, personelldata og tjenestedata.

Kontakt

Ingrid Hatlebakk Hove

ingrid.hatlebakk@ssb.no

40 90 24 02

Sindre Mikael Haugen

rdn@ssb.no