Artikler om elektrisitetspriser

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Lavere strømpris for husholdningene i 2023 Artikkel 15. februar

  Strømprisen for husholdninger gikk ned med 5,1 prosent fra 2022 til 2023. Likevel var gjennomsnittlig strømpris i 2023 den nest høyeste som er målt i statistikken.

2023

 1. Laveste strømpris for husholdninger på tre år Artikkel 15. november

  Strømprisen i juli, august og september var rundt 20 prosent lavere sammenlignet med både foregående kvartal og samme kvartal året før. Vi må tilbake til 4. kvartal 2020 for å finne en lavere samlet pris på strøm for husholdningene.

 2. Uendret strømpris for husholdninger Artikkel 16. august

  Strømprisen i 2. kvartal ble tilnærmet uendret sammenlignet med foregående periode. Samlet pris for strøm i 2. kvartal var fremdeles godt over det historiske gjennomsnittet for kvartalet.

 3. Lavere strømpriser for husholdningene i 1. kvartal Artikkel 19. mai

  Strømprisen i 1. kvartal 2023 var 11 prosent lavere enn kvartalet før. Likevel var prisen husholdningene måtte betale veldig høy sammenlignet med det historiske gjennomsnittet for kvartalet.

 4. Rekordhøy strømpris i 2022 – dempet av strømstøtte Artikkel 14. februar

  Strømprisen var rekordhøy som gjennomsnitt for landet i 2022. Innføring av strømstøtte sørget likevel for at det kun var rundt 6 prosent økning i prisen husholdningene måtte betale fra 2021.

2022

 1. Strømstøtten dempet rekordhøy strømpris i 3. kvartal Artikkel 14. november

  Strømprisen inkludert avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på rekordhøye 317,6 øre/kWh i 3. kvartal 2022 som gjennomsnitt for landet. Strømstøtten sørget likevel for at det kun var en liten økning i prisen husholdningene måtte betale fra kvartalet før.

 2. Strømstøtten hindret ny pristopp for husholdningene i 2. kvartal Artikkel 15. august

  Den gjennomsnittlige strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtte, var på 137,3 øre/kWh i 2. kvartal. Det er en liten økning fra forrige kvartal, men lavere enn toppen i 4. kvartal 2021.

 3. Ny strømprisrekord i 1. kvartal Artikkel 16. mai

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

 4. Tidenes høyeste strømpris i 4. kvartal Artikkel 21. februar

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på hele 108,1 øre/kWh i 4. kvartal 2021. Det er rundt 69 øre/kWh høyere enn gjennomsnittet for 4. kvartal de siste fem årene.

2021

 1. Veldig høy strømpris for husholdningene Artikkel 15. november

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Det er over dobbelt så høy pris sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene.

 2. Tredobling av strømprisen for husholdninger Artikkel 17. august

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 50,9 øre/kWh i 2. kvartal 2021. Det er over tre ganger så høy pris som i 2. kvartal 2020 da strømprisen var historisk lav.