Artikler om elektrisitetspriser

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Ny strømprisrekord i 1. kvartal Artikkel 16. mai

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

 2. Tidenes høyeste strømpris i 4. kvartal Artikkel 21. februar

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på hele 108,1 øre/kWh i 4. kvartal 2021. Det er rundt 69 øre/kWh høyere enn gjennomsnittet for 4. kvartal de siste fem årene.

2021

 1. Veldig høy strømpris for husholdningene Artikkel 15. november

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Det er over dobbelt så høy pris sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene.

 2. Tredobling av strømprisen for husholdninger Artikkel 17. august

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 50,9 øre/kWh i 2. kvartal 2021. Det er over tre ganger så høy pris som i 2. kvartal 2020 da strømprisen var historisk lav.