Strømprisen for husholdninger var betydelig høyere i 3. kvartal i år både sett i forhold til Det er ofte sesongvariasjon i strømprisene gjennom året, vi har derfor valgt å sammenligne strømprisen til husholdninger i 3. kvartal 2021 med den gjennomsnittlige strømprisen til husholdninger for 3. kvartal i perioden 2016-2020. og sammenlignet med samme kvartal i 2020, da strømprisen for husholdninger var veldig lav gjennom hele året. NVE fremhever i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen at den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge kan sees i sammenheng med svakere Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. enn normalt i prisområdene i sør og at det har vært svært høye kraftpriser i store deler av Europa. En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa er svært høye brenselskostnader, skriver NVE.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 147 øre/kWh i 3. kvartal 2021, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er hele 50 prosent høyrere enn gjennomsnittlig total strømpris for 3. kvartal de siste fem årene. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 52 prosent, nettleien 18 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 30 prosentene. Det var en liten nedgang i nettleien i 3. kvartal som følge av at Statnett har redusert sin andel av nettleien for 2021 med 24 prosent sammenlignet med året før. Bakgrunnen for tiltaket er å bedre den vanskelige økonomiske situasjonen mange strømkunder har som følge av korona-pandemien, ifølge Statnett.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Eldre fastpriskontrakter billigst

Det var husholdninger med eldre fastpriskontrakter som i gjennomsnitt hadde den laveste strømprisen i 3. kvartal 2021. For eldre fastpriskontrakter lå prisen på 34,9 øre/kWh, mens nye fastpriskontrakter, under 1-års varighet, hadde en strømpris på hele 80,7 øre/kWh. Kun 3,6 prosent av husholdningene hadde fastpriskontrakter i 3. kvartal. For husholdninger med kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). var prisen også høy. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 79,4 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3). Prisen for variabel pris kontrakter lå på 69,7 øre/kWh i 3. kvartal.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 3. kvartal 2021

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2021