Bolig og boforhold

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2
Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

Det er store regionale forskjeller både i boligverdi og verdiendring over tid, og primær- og sekundærboliger har hatt en ulik verdiutvikling de senere årene. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene.

Færre midlertidige botilbud i storbyene

Antallet kommunalt disponerte boliger i 2020 var 108 360, noe som er en svak nedgang fra 2019. I samme periode har antallet midlertidige botilbud i storbyene blitt redusert.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet bygg, bolig og eiendom.

faktasider