Byggekostnadskalkulator

kalkulatoren

Beregn endringer i byggekostnader

Les om kalkulatoren

Siste tilgjengelige tall er for juni 2024. Tall for juli kommer ca. 12. august.

Velg bolig

Velg type arbeid

Omfatter

Beløp

Beregn prisendring fra

Beregn prisendring til

Grunnlaget for beregningene er den månedlige statistikken byggekostnadsindeks for bustader fra Statistisk sentralbyrå. 

For å skrive ut beregningen klikk Ctrl+p for å få utskrift av denne siden.

Se flere kalkulatorer og les mer om statistikken

Byggekostnadsindeks for bustader
Statistikken måler månadleg kostandsutvikling på innsatsfaktorane til bygging av einebustad av tre og bustadblokk. Har også ein kalkulator.
Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle SSBs kalkulatorer