321529
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
321529
statistikk
2017-10-05T08:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeBefolkning, Folketall, Svalbard, Befolkning
true

Befolkningen på Svalbard

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

2 210

innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund

Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder
2. halvår 20171
I altMennKvinner
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
I alt2 2101 1981 012
0 år21813
1-5 år975938
6-12 år1558669
13-15 år723735
16-19 år663234
20-44 år1 187625562
45-66 år569320249
67 år eller eldre433112

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.

Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
2016
Folketallet ved inngangen av åretFødteDødeFødsels-overskuddInn-flyttingUt-flyttingNetto-innflyttingKorreksjonFolke-tilvekstFolkemengde ved utgangen av året
Nord-Norge6171001053119-662-54563
Sør-Norge997909229232-3151 002
Utlandet5385051359441-242580

Tabell 2 
Folkemengde i bosettingene. Svalbard

Folkemengde i bosettingene. Svalbard
Norske bosettingerBarentsburg og PyramidenHornsund
Registrert bosatt på fastlandetFra utlandet, ikke bosatt på fastlandet
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
1. halvår 20021 57009509
1. halvår 20031 56209189
1. halvår 20041 58107868
1. halvår 20051 64507478
1. halvår 20061 721053510
1. halvår 20071 78105507
1. halvår 20081 82106208
1. halvår 20091 79229347010
2. halvår 20091 81832242310
1. halvår 20101 7443084209
2. halvår 20101 7473244499
1. halvår 20111 6953223707
2. halvår 20111 74136342510
1. halvår 20121 7383773809
2. halvår 20121 7884074398
1. halvår 20131 7484104718
2. halvår 20131 74545049310
1. halvår 20141 66243843610
2. halvår 20141 66145743410
1. halvår 20151 69249347110
2. halvår 20151 64554446810
1. halvår 20161 61453849210
2. halvår 20161 59556749510
1. halvår 20171 56558042810
2. halvår 201711 57163953210

Tabell 3 
Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
2. halvår 20171
Privathusholdninger, antallPrivathusholdninger, prosentPersoner i privathusholdninger, antallPersoner i privathusholdninger, prosent
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
1 person53949,153924,4
2 personer27525,155024,9
3 personer12311,236916,7
4 personer988,939217,7
5 personer +625,736016,3

Tabell 4 
Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard

Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard
1. halvår 20171
Folketallet ved inngangen av halvåretFødteDødeFødselsoverskuddInnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingKorreksjonFolketilvekstFolkemengde ved utgangen av halvåret
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
Nord-Norge5633032825306569
Sør-Norge1 0023038487-3001 002
Utlandet580101893158059639

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Folkemengde: Alle personer som oppholder seg på Svalbard for mer enn 6 måneder, og har fødselsnummer og er formelt bosatt i en kommune på fastlandet, eller har fått tildelt dnr på grunn av et skattemessig forhold til Norge.

Fødselsoverskudd: Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Minustegn betyr fødselsunderskudd.

Fødte: Levendefødte. Hovedregelen er at alle fødsler skal skje på fastlandet.

Nettoinnflytting: Innflyttinger minus utflyttinger. Minustegn betyr netto utflytting.

Innflyttinger, utflyttinger: Som flytting regnes flytting for en person fra/til fastlandet eller fra/til utlandet som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard/fastlandet/utlandet i minst 6 måneder.

D-nummer: For skattepliktige som ikke er bosatt i Norge skal det fastsettes D-nummer av Skatteetaten. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep.

Standard klassifikasjoner

Ingen

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Befolkningen på Svalbard
Emne: Befolkning

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Svalbard.

Hyppighet og aktualitet

Halvårlig statistikk blir publisert ca tre måned etter referansetidspunktene, som er 1. januar og 1. juli

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Halvårsstatistikken inneholder aggregerte opplysninger og blir bare korttidslagret. Folkemengde og blir langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistisk sentralbyrå har publisert befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund siden 2009.

Statistikken viser halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning.

Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV) ble satt i produksjon sommeren 2008. Registeret er bygd opp på samme måte som Det sentrale folkeregister som BRSV kommuniserer med.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av offentlig forvaltning, forskningsmiljøer innen demografi og levekår, og de norske bosetningene på Svalbard.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2,3-2

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , dvs alle som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder.

I BRSV inngår personer som er eller har vært registrert bosatt i en norsk kommune, og derfor har fødselsnummer. I tillegg inneholder BRSV personer som har fått tildelt D-nummer, som ikke er regnet som bosatt i en norsk kommune.

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Befolkningsregisteret inneholder ikke bosetningene Barentsburg og Hornsund.

Tall for endringer i halvåret bygger på meldinger om hendelser i halvåret (fødsler, dødsfall, flyttinger), og som ble registrert seinest tre måneder etter slutten av halvåret.

I tabell 1 inngår tall for russere i Barentsburg og polakker i Hornsund som er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV), og de daglige endringsmeldingene som BRSV oppdateres med gjennom kommunikasjon med Det sentrale folkeregister. Tall for bosatte i Barentsburg og Hornsund er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå mottar daglig meldinger fra BRSV.

I tillegg til kontrollene som blir gjort i BRSV, utfører SSB kontroller for statistiske formål. I dette arbeidet samarbeider SKD og SSB, noe som bidrar til at kvaliteten på registeret er god.

Tall for folkemengde, levendefødte, døde, inn- og utflyttinger blir summert opp til å gjelde samlet for de norske bosettingene på Svalbard.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom en eller to enheter ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson, blir cellene avrundet eller prikket.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Befolkningsstatistikk publisert før 2009 for Longyearbyen og Ny-Ålesund inneholder bare personer som bor eller har vært registrert bosatt på det norske fastlandet.

Statistisk Årbok. Personer i bosetningene på Svalbard Statistisk Årbok. Norsk bosetning på Svalbard

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i dataene er uunngåelige. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlingen osv. Hele tiden blir det utført kontroller og opprettinger for at det skal oppstå færrest mulig feil i registeret.

BRSV inneholder personer med fødselsnummer og D-nummer. Personer som hører til den russiske og polske bosettingen er ikke med i BRSV. Personer som ikke melder flytting til Svalbard er ikke medregnet i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB