Befolkningen på Svalbard1. juli 2016

Innhold

Arkiv for Befolkningen på Svalbard - halvårlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. september 2016 1. juli 2016 Færre barnehagebarn
7. april 2016 1. januar 2016 Flere utlendinger og færre nordlendinger
24. september 2015 1. juli 2015 Stabilt folketall tross nedbemanning i Store norske
9. april 2015 1. januar 2015 Høyt folketall til å være midt på vinteren
11. april 2014 1. januar 2014 Lavere folketall i de norske bosetningene på Svalbard
25. september 2014 1. juli 2014 Mer enn hver femte innbygger i de norske bosettingene er utlending
24. september 2013 1. juli 2013 Stabile folketall på Svalbard
18. april 2013 1. januar 2013 Jevnt økende folketall på Svalbard
20. september 2012 1. juli 2012 Mange nasjonaliteter på Svalbard
19. april 2012 1. januar 2012 Én av tre menn bor alene
14. april 2011 2. halvår 2010 Folketallet synker
22. september 2011 1. juli 2011 Flere utlendinger på Svalbard
21. oktober 2010 1. juli 2010 Mange kommer, og mange drar
22. april 2010 1. januar 2010 Litt færre bosatte på Svalbard
5. mars 2009 1. januar 2009 Drøyt 2 000 i de norske bosettingene på Svalbard
22. oktober 2009 1. juli 2009 Nordlendingene flytter minst