Befolkningen på Svalbard

Til toppen
10200: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter husholdningsstørrelse 2013H2 - 2020H2
Sist endret
24.09.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Personer i privathusholdninger (prosent):
prosent
Privathusholdninger (prosent):
prosent
Personer i privathusholdninger:
personer
Privathusholdninger:
husholdninger
Referansetid
Personer i privathusholdninger (prosent):
1.1. og 1.7.
Privathusholdninger (prosent):
1.1. og 1.7.
Personer i privathusholdninger:
1.1. og 1.7.
Privathusholdninger:
1.1. og 1.7.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
halvår
Må velges *
husholdningsstørrelse
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

halvår
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

husholdningsstørrelse
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken