Befolkningen på Svalbard

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10200: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter husholdningsstørrelse 2013H2 - 2023H2

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
14.09.2023 08:00
Personer i privathusholdninger (prosent):
prosent
Privathusholdninger (prosent):
prosent
Personer i privathusholdninger:
personer
Privathusholdninger:
husholdninger
Personer i privathusholdninger (prosent):
1.1. og 1.7.
Privathusholdninger (prosent):
1.1. og 1.7.
Personer i privathusholdninger:
1.1. og 1.7.
Privathusholdninger:
1.1. og 1.7.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013H2 , 2014H1 , 2014H2 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen for privathusholdninger og personer i privathusholdninger er oppdatert for andre halvår i 2022 (2022H2) og første halvår i 2023 (2023H1).