Befolkningen på Svalbard

10200: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter husholdningsstørrelse 2013H2 - 2020H1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

husholdningsstørrelse Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Personer i privathusholdninger (prosent):
prosent
Privathusholdninger (prosent):
prosent
Personer i privathusholdninger:
personer
Privathusholdninger:
husholdninger
Referansetid
Personer i privathusholdninger (prosent):
1.1. og 1.7.
Privathusholdninger (prosent):
1.1. og 1.7.
Personer i privathusholdninger:
1.1. og 1.7.
Privathusholdninger:
1.1. og 1.7.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken