Befolkningen på Svalbard

07124: Halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter bostedsland eller del av land 2009H1 - 2019H2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

bostedsland eller del av land

Totalt 3 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Folketallet ved inngangen av halvåret:
personer
Fødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Korreksjon:
personer
Folketilvekst:
personer
Folkemengde ved utgangen av halvåret:
personer
Referansetid
Folketallet ved inngangen av halvåret:
Starten av halvåret
Fødte:
Halvåret
Døde:
Halvåret
Fødselsoverskudd:
Halvåret
Innflytting:
Halvåret
Utflytting:
Halvåret
Nettoinnflytting:
Halvåret
Korreksjon:
Kvartalet
Folketilvekst:
Halvåret
Folkemengde ved utgangen av halvåret:
Utgangen av halvåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken