Befolkningen på Svalbard

Til toppen
07124: Halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter bostedsland eller del av land 2009H1 - 2020H1
Sist endret
24.09.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Folketallet ved inngangen av halvåret:
personer
Fødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Korreksjon:
personer
Folketilvekst:
personer
Folkemengde ved utgangen av halvåret:
personer
Referansetid
Folketallet ved inngangen av halvåret:
Starten av halvåret
Fødte:
Halvåret
Døde:
Halvåret
Fødselsoverskudd:
Halvåret
Innflytting:
Halvåret
Utflytting:
Halvåret
Nettoinnflytting:
Halvåret
Korreksjon:
Kvartalet
Folketilvekst:
Halvåret
Folkemengde ved utgangen av halvåret:
Utgangen av halvåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
halvår
Må velges *
bostedsland eller del av land
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

halvår
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1

bostedsland eller del av land

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken