Befolkningen på Svalbard

07430: Personer i bosettinger på Svalbard 1. januar (H1)/ 1. juli (H2), etter bosetting 1990H1 - 2020H1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

bosetting

Totalt 4 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
Starten av halvåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 1. januar 2009 er tallene for norske bosettinger hentet fra Befolkningsregisteret for Svalbard.
bosetting
Barentsburg og Pyramiden
Rettet 18. oktober 2019.
halvår
2009H2
Tallet for polsk bosetting er per 8.9.2009

Brukerveiledning for statistikkbanken