Faktahefter 

Hva tallene forteller

Dette er Svalbard 2016

En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til SSBs egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde. Fra 2007 ble statistikkloven gjort gjeldende for Svalbard, og Statistisk sentralbyrå har siden da i større grad publisert statistikk som omfatter øygruppen, tilgjengelig fra www.ssb.no/svalbard.

Dette er Svalbard på russisk

Det er bestemt at publikasjonen ikke vil komme i nyere utgave. Oppdaterte statistikker om Svalbard kan du finne på Fakta om Svalbard.

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Svalbard 2016. Hva tallene forteller

Ansvarlige

Fride Eeg-Henriksen, Erik Sjømæling

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser, Utdanning, Virksomheter, foretak og regnskap, Kultur og fritid, Folketall, Jord, skog, jakt og fiskeri, Arbeid og lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø, Offentlig sektor, Transport og reiseliv, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9415-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9414-3

ISSN

2535-2407

Antall sider

24

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt