Faktahefter 

Dette er Svalbard 2016

Hva tallene forteller

Innhold

En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til SSBs egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde. Fra 2007 ble statistikkloven gjort gjeldende for Svalbard, og Statistisk sentralbyrå har siden da i større grad publisert statistikk som omfatter øygruppen, tilgjengelig fra www.ssb.no/svalbard.

Dette er Svalbard på russisk

Kontakt