Kvinner inntar Svalbard

Publisert:

Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner. Siden 2009 har tre fjerdedeler av veksten vært kvinner.

Mens antall menn på Svalbard kun har økt med 101 siden 1. januar 2009, har antall kvinner økt med 273 i samme periode,  viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard. Menn er fortsatt i flertall, men andelen kvinner øker jevnt og trutt, fra snaut 42 prosent (873) i 2009 til nær 47 prosent (1 146) i år.

Figur 1. Folkemengde i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter år og kjønn

Menn Kvinner
1.1.2009 1212 873
1.1.2010 1164 888
1.1.2011 1149 868
1.1.2012 1231 884
1.1.2013 1250 908
1.1.2014 1204 896
1.1.2015 1260 925
1.1.2016 1211 941
1.1.2017 1171 974
1.1.2018 1189 1025
1.1.2019 1229 1029
1.1.2020 1302 1126
1.1.2021 1313 1146

Siste året økte antall personer på Svalbard med 31, 20 av disse var kvinner.

Jevn økning i Longyearbyen og Ny-Ålesund

Figur 2. Folkemengde i bosetningene på Svalbard

Longyearbyen og Ny-Ålesund Barentsburg og Pyramiden Hornsund
1.1.1990 1125 2407 12
1.1.1991 1135 2260 10
1.1.1992 1148 2151 10
1.1.1993 1050 1958 9
1.1.1994 1097 1870 10
1.1.1995 1218 1679 9
1.1.1996 1230 1604 10
1.1.1997 1335 1482 10
1.1.1998 1438 1149 9
1.1.1999 1476 939 8
1.1.2000 1475 893 8
1.1.2001 1704 903 9
1.1.2002 1570 950 9
1.1.2003 1562 918 9
1.1.2004 1581 786 8
1.1.2005 1645 747 8
1.1.2006 1721 535 10
1.1.2007 1781 550 7
1.1.2008 1821 620 8
1.1.2009 2085 470 10
1.1.2010 2052 420 9
1.1.2011 2017 370 7
1.1.2012 2115 380 9
1.1.2013 2158 471 8
1.1.2014 2100 436 10
1.1.2015 2185 471 10
1.1.2016 2152 492 10
1.1.2017 2145 428 10
1.1.2018 2214 514 10
1.1.2019 2258 458 10
1.1.2020 2428 501 10
1.1.2021 2459 400 10

Barentsburg og Pyramiden har opplevd en bratt nedgang i befolkningen fra 1990 til rundt 2005, etterfulgt av nær nullvekst de siste 15 årene. Longyearbyen og Ny-Ålesund har derimot, sett over hele perioden 1990-2021, hatt en jevn vekst i befolkningen.

Befolkningspyramide

I denne visualiseringen vises befolkningen på Svalbard fordelt på kjønn og 5-årige aldersgrupper i en såkalt befolkningspyramide. Tilsvarende fordeling for befolkningen på Fastlands-Norge er markert med brede stolper i bakgrunnen.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt