Befolkningen på Svalbard

Til toppen
08739: Befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter bostedsland eller del av land 2010 - 2019
Sist endret
07.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Folketallet ved inngangen av året:
personer
Fødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Korreksjon:
personer
Folketilvekst:
personer
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Referansetid
Folketallet ved inngangen av året:
Inngangen av året
Fødte:
Året
Døde:
Året
Fødselsoverskudd:
Året
Innflytting:
Året
Utflytting:
Året
Nettoinnflytting:
Året
Korreksjon:
Kvartalet
Folketilvekst:
Året
Folkemengde ved utgangen av året:
Utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bostedsland eller del av land
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

bostedsland eller del av land

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken