Befolkningen på Svalbard

08739: Befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter bostedsland eller del av land 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

bostedsland eller del av land

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Folketallet ved inngangen av året:
personer
Fødte:
personer
Døde:
personer
Fødselsoverskudd:
personer
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Korreksjon:
personer
Folketilvekst:
personer
Folkemengde ved utgangen av året:
personer
Referansetid
Folketallet ved inngangen av året:
Inngangen av året
Fødte:
Året
Døde:
Året
Fødselsoverskudd:
Året
Innflytting:
Året
Utflytting:
Året
Nettoinnflytting:
Året
Korreksjon:
Kvartalet
Folketilvekst:
Året
Folkemengde ved utgangen av året:
Utgangen av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken