Sentralisering er når stadig flere bor og arbeider i byer eller større byregioner, mens stadig færre bor og arbeider på landsbygda.

Over de siste århundrene har Norge forandret seg fra et samfunn der folk flest bodde på gård til et urbant land. Her gir vi deg ressursene som belyser hva som har skjedd, hvorfor det er slik og hva vi kan vente vil skje i fremtiden - i hele landet og der du bor.

Sentralisering i Norge

Hvorfor sentraliseres Norges bosetning? Les denne gjennomgangen fra SSBs forskningsasvdeling om årsaker til sentralisering, og hvilke virkninger det får både for bygd og by.
Sentralisering - årsaker, virkninger og politikk

Hvor sentral er din kommune? SSB har klassifisert alle Norges kommuner på en skala fra 1 til 6, fra mest til minst sentral.
Standard for sentralitet

Hvert år publiserer SSB befolkningsframskrivinger, som anslår hvordan befolkningen vil utvikle seg i tiårene som kommer. I den siste, publisert i 2022, venter våre forskere at befolkningen vil vokse til seks millioner frem mot 2050, men at distriktskommunene i hovedsak vil se en befolkningsnedgang.
Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene fram mot 2050
Les hele rapporten: Befolkningsframskrivinger for kommunene 2022

Lurer du på hvordan det vil gå med din kommune, kan du søke etter anslagene fra befolkningsframskrivingene i vårt kart.
Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart

Befolkningen i 2050

Forventet endring i befolkningen i Norges kommuner i 2050

Kilde: Regionale befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå