Flyttinger

Til toppen

05869: Flyttinger fra og til utlandet 1958 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innflyttinger i alt , Innflyttinger menn , Innflyttinger, kvinner ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1958 , 1959 , 1960 ,

Valgt 1 av totalt 63

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1960

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1960

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1960

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.