Flyttinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05869: Flyttinger fra og til utlandet 1958 - 2023

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
12.03.2024 08:00
Innflyttinger i alt:
personer
Innflyttinger menn:
personer
Innflyttinger, kvinner:
personer
Utflyttinger i alt:
personer
Utflyttinger, menn:
personer
Utflyttinger, kvinner:
personer
Nettoinnflytting i alt:
personer
Norske statsborgere, innflyttinger:
personer
Norske statsborgere, utflyttinger:
personer
Utenlandske statsborgere, innflyttinger:
personer
Utenlandske statsborgere, utflyttinger:
personer
Innflyttinger i alt:
31.12.
Innflyttinger menn:
31.12.
Innflyttinger, kvinner:
31.12.
Utflyttinger i alt:
31.12.
Utflyttinger, menn:
31.12.
Utflyttinger, kvinner:
31.12.
Nettoinnflytting i alt:
31.12.
Norske statsborgere, innflyttinger:
31.12.
Norske statsborgere, utflyttinger:
31.12.
Utenlandske statsborgere, innflyttinger:
31.12.
Utenlandske statsborgere, utflyttinger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innflyttinger i alt , Innflyttinger menn , Innflyttinger, kvinner ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1958 , 1959 , 1960 ,

Valgt 1 av totalt 66

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1960

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1960

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1960

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, kvinner , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger i alt , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utflyttinger, menn , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.