Flyttinger

Til toppen

05426: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring (K) 1999 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Innvandring

For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.

Utvandring

For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.