Til toppen
05426: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring (K) 1999 - 2019
Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Referansetid
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Innvandring
For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.
Utvandring
For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.

Brukerveiledning for statistikkbanken