På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

09588: Alle flyttinger til/fra hele landet, fylker og kommuner (K) 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.04.2018
Kontakt
Adrian Haugen Ordemann, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5526
dri@ssb.no

Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 40811337
kie@ssb.no

Måleenhet
Innflytting:
personer
Utflytting:
personer
Nettoinnflytting:
personer
Innflytting, innenlands:
personer
Utflytting, innenlands:
personer
Nettoinnflytting, innenlands:
personer
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
per 1 000 middelfolkemengde
Innenlandsk nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
per 1 000 middelfolkemengde
Netto inn- og utvandring per 1 000 middelfolkemengde:
per 1 000 middelfolkemengde
Referansetid
Innflytting:
31.12.
Utflytting:
31.12.
Nettoinnflytting:
31.12.
Innflytting, innenlands:
31.12.
Utflytting, innenlands:
31.12.
Nettoinnflytting, innenlands:
31.12.
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Innenlandsk nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Netto inn- og utvandring per 1 000 middelfolkemengde:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På fylkesnivå er flyttinger mellom kommunene innen fylket ikke medregnet. På landsnivå gjelder flyttinger alle flyttinger mellom kommunene.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken