Til toppen
05539: Alle flyttinger. Innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet, etter kjønn og alder (F) 2004 - 2019
Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Innflyttinger:
personer
Utflyttinger:
personer
Nettoflyttinger:
personer
Referansetid
Innflyttinger:
31.12.
Utflyttinger:
31.12.
Nettoflyttinger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Unntatt flyttinger innenfor fylkene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken