Flytting

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

Empirical modelling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway

Vi modellerer flyttestrømmer og pendling mellom 89 økonomiske regioner i Norge (NUTS 4) for individer i alderen 15-74 år og utnytter ‘makro’ paneldata for årene 2001-2014.

Mer bofaste flyktninger

Personer med flyktningbakgrunn flytter i mindre grad enn tidligere fra der de blir bosatt og til andre steder av landet. De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet flytting.

faktasider