Notater 2017/39

Sesongjustering av statistikken over ledige stillinger

Notatet gir en oppsummering av utviklingsarbeidet som ble utført i forkant av første publisering (1. kvartal 2017) av sesongjusterte tall og trendtall for denne statistikken.

Statistikken over ledige stillinger går tilbake til 1. kvartal 2010, og gir antall ledige stillinger per utgangen av midterste måned i kvartalet, samt andelen ledige stillinger (i prosent).

Antall ansatte i denne statistikken er ensbetydende med «antall ansatte i virksomheten», slik at en person som er ansatt to steder telles som to ansatte. Statistikken er fordelt etter næringshovedområdene A-S i Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) , men der hovedområdene D og E er slått sammen, og Q er delt i tre grupper etter 2-siffer næring. Det er dermed 20 serier for antall ledige stillinger og 20 serier for antall ansatte.

I juni 2017 publiserte vi sesongjusterte serier og trendserier for antall ledige stillinger og for andelen ledige stillinger for første gang. Dette var en utvidelse av statistikken, som frem til dette kun bestod av ujusterte tall. Ved første publiseringstidspunkt hadde vi observasjoner til og med 1. kvartal 2017, og dette notatet er basert på disse dataene.

De 40 tidsseriene som inngår i statistikken er sesongjustert med X-13ARIMA. Vi har benyttet X-13ARIMA-versjonen som ligger i programvaren JDemetra+ (JD+), som er et Windows-grensesnitt for sesongjustering utarbeidet på vegne av Eurostat.

Hovedformålet med notatet er å presentere de valgene som ble tatt i forbindelse med oppstarten av sesongjustering av statistikken. De vurderingene som er gjort på hver serie beskrives, og i den forbindelse blir flere av de diagnostiske testene i JD+ omtalt. Notatet gir også en innføring i sesongjusteringsmetoden, der blant annet begrepene pre-korrigering, kalender- og virkedagskorrigering, regARIMA-modellering, trend- og sesongfiltre forklares.

Overgangen til A-ordningen ved 1. kvartal 2015 førte til et brudd i seriene for antall ansatte, og dette diskuteres i notatet. Nivåskiftet som denne overgangen førte til er justert for i de sesongjusterte tallene for ansatte. Dette betyr ikke nødvendigvis at hele bruddet er justert for, da overgangen til A-ordningen også har ført til endringer i sesongmønsteret for noen næringer. Vi har justert for endringer i sesongmønsteret for næringshovedgruppene «A: Jordbruk, skogbruk og fiske» og «P: Undervisning». For enkelte serier vil det ta lengre tid før vi kan konkludere angående endret sesongmønster.

Om publikasjonen

Tittel

Sesongjustering av statistikken over ledige stillinger

Ansvarlig

Torunn Heggland

Serie og -nummer

Notater 2017/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9623-9

Antall sider

33

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt