11587: Ledige stillingar, etter næring (SN2007). Sesongjusterte tal og trend 2010K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2020
Kontakt
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Ledige stillingar, sesongjustert:
stillingar
Ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
stillingar
Ledige stillingar, trend:
stillingar
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert:
prosent
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
prosentpoeng
Prosentdelen ledige stillingar, trend:
prosent
Referansetid
Ledige stillingar, sesongjustert:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, trend:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Prosentdelen ledige stillingar, sesongjustert. Endring frå kvartalet før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Prosentdelen ledige stillingar, trend:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tala er runda av til nærmeste 100
Trend og sesongjusterte tal for prosentdelen ledige stillingar er bruddjustert for perioden 2010-2014, pga. ny datakjelde for tal på arbeidstakarforhold frå og med 1. kvartal 2015. Talet på arbeidstakarforhold inngår i prosentdelen ledige stillingar.

Brukerveiledning for statistikkbanken