Til toppen

11587: Ledige stillingar, etter næring (SN2007). Sesongjusterte tal og trend 2010K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 43

næring (SN2007)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-96 Alle næringar , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala er runda av til nærmeste 100
Trend og sesongjusterte tal for prosentdelen ledige stillingar er bruddjustert for perioden 2010-2014, pga. ny datakjelde for tal på arbeidstakarforhold frå og med 1. kvartal 2015. Talet på arbeidstakarforhold inngår i prosentdelen ledige stillingar.

Brukerveiledning for statistikkbanken