Variabeldefinisjon

Arbeidsforhold

 
Navn Arbeidsforhold
Definisjon Arbeidsforhold brukes synonymt med jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Defininisjonen er justert. Gammel definisjon: En ansatt (individ) kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, mens arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett arbeidsforhold.
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
12629: Ansatte i staten, etter næring og arbeidssted. Årsgjennomsnitt (K)
12628: Ansatte i staten, etter enhet og arbeidssted. Årsgjennomsnitt (K)
12627: Ansatte i staten, etter enhet, alder og kjønn. Årsgjennomsnitt
12626: Ansatte i staten, etter enhet og høyeste fullførte utdanningsnivå. Årsgjennomsnitt
12625: Ansatte i staten, etter enhet og innvandringskategori/landbakgrunn. Årsgjennomsnitt
12624: Ansatte i staten, etter enhet og arbeidstid. Årsgjennomsnitt
12623: Ansatte i staten, etter enhet. Årsgjennomsnitt
12525: Månedslønn, etter yrkesgruppe, innvandringskategori, landbakgrunn, kjønn og arbeidstid
12524: Månedslønn, etter sektor, næring (8 grupper), innvandringskategori, kjønn og arbeidstid
12407: Månedslønn, etter utdanningsnivå, fagfelt og antall år etter fullført utdanning
12317: Arbeidsforhold, avganger og tilganger, etter sektor
12316: Arbeidsforhold, avganger og tilganger, etter næring (17 grupper, SN2007)
12315: Lønnstakere, arbeidsforhold og lønn, etter arbeidssted og innvandringskategori (F)
12314: Lønnstakere, arbeidsforhold, lønn og lønnsindeks, etter næring (88 grupper, SN2007)
12018: Lønnstakere og arbeidsforhold, etter arbeidssted, innvandringskategori og næring (17 grupper, SN2007)
11676: Lønnstakere og arbeidsforhold, etter arbeidssted, innvandringskategori og landbakgrunn (F)
11658: Lønnstakere, arbeidsforhold og lønn, etter kjønn, alder og yrke (4-siffernivå)
11657: Lønnstakere og arbeidsforhold, etter arbeidssted og næring (8 grupper) (K)
11656: Lønnstakere og arbeidsforhold, etter kjønn, alder og næring (88 grupper, SN2007)
11655: Lønnstakere, arbeidsforhold og lønn, etter arbeidssted, sektor og næring (8 grupper, SN2007) (F)
11654: Lønnstakere, arbeidsforhold, lønn og lønnsindeks, etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (F)
11653: Lønnstakere og arbeidsforhold, etter arbeidssted og sektor (K)
11652: Lønnstakere, arbeidsforhold og lønn, etter arbeidssted, kjønn og alder (F)
11422: Månedslønn, etter fylke, yrkesgruppe, kjønn og arbeidstid (F)
11421: Månedslønn, etter sektor, alder, næring, kjønn og arbeidstid
11420: Månedslønn, etter sektor, utdanning, næring, kjønn og arbeidstid
11419: Månedslønn, etter yrkesgruppe, sektor, næring, kjønn og arbeidstid
11418: Månedslønn, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid
09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter (avslutta serie)