Variabeldefinisjon

Arbeidsforhold

  English
Navn Arbeidsforhold
Definisjon Arbeidsforhold brukes synonymt med jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person (individ) kan ha flere arbeidsforhold (jobber) i ulike virksomheter. Flere arbeidsforhold i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Defininisjonen er justert. Gammel definisjon: En ansatt (individ) kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, mens arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett arbeidsforhold.
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
13126: Lønnstakere, jobber og gjennomsnittlig kontantlønn fordelt etter næring (17 grupper). Foreløpige og endelige tall
13050: Ansatte i staten, etter yrke (4-siffernivå) og kjønn. Årsgjennomsnitt
12852: Kommunefordelt månedslønn, etter bosted, arbeidssted, alder og kjønn (K)
12851: Månedslønn for lærlinger, etter yrke og kjønn
12826: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter og arbeidstid (6 grupper). Årsgjennomsnitt
12823: Jobber, nyansettelser og avsluttede ansettelser, etter kjønn, alder og innvandringskategori
12822: Jobber, nyansettelser og avsluttede ansettelser, etter kjønn, alder og sektor
12821: Jobber, nyansettelser og avsluttede ansettelser, etter kjønn, alder og næring (17 grupper, SN2007)
12820: Jobber, nyansettelser og avsluttede ansettelser, etter kjønn, alder og utdanningsnivå
12629: Ansatte i staten, etter næring og arbeidssted. Årsgjennomsnitt (K)
12628: Ansatte i staten, etter enhet og arbeidssted. Årsgjennomsnitt (K)
12627: Ansatte i staten, etter enhet, alder og kjønn. Årsgjennomsnitt
12626: Ansatte i staten, etter enhet og høyeste fullførte utdanningsnivå. Årsgjennomsnitt
12625: Ansatte i staten, etter enhet og innvandringskategori/landbakgrunn. Årsgjennomsnitt
12624: Ansatte i staten, etter enhet og arbeidstid. Årsgjennomsnitt
12623: Ansatte i staten, etter enhet. Årsgjennomsnitt
12525: Månedslønn, etter landbakgrunn, innvandringskategori, yrkesgruppe, kjønn og arbeidstid
12524: Månedslønn, etter innvandrerkategori, kjønn, arbeidstid, sektor og næring
12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning
12317: Jobber, jobbnedgang og jobboppgang, etter sektor
12316: Jobber, jobbnedgang og jobboppgang, etter næring (17 grupper, SN2007)
12315: Lønnstakere, jobber og lønn, etter arbeidssted og innvandringskategori (F)
12314: Lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks, etter næring (88 grupper, SN2007)
12018: Lønnstakere og jobber, etter arbeidssted, innvandringskategori og næring (17 grupper, SN2007)
11676: Lønnstakere og jobber, etter arbeidssted, innvandringskategori og landbakgrunn (F)
11658: Lønnstakere, jobber og lønn, etter kjønn, alder og yrke (4-siffernivå)
11657: Lønnstakere og jobber, etter arbeidssted og næring (8 grupper) (K)
11656: Lønnstakere og jobber, etter kjønn, alder og næring (88 grupper, SN2007)
11655: Lønnstakere, jobber og lønn, etter arbeidssted, sektor og næring (8 grupper, SN2007) (F)
11654: Lønnstakere, jobber, lønn og lønnsindeks, etter arbeidssted og næring (17 grupper, SN2007) (F)
11653: Lønnstakere og jobber, etter arbeidssted og sektor (K)
11652: Lønnstakere, jobber og lønn, etter arbeidssted, kjønn og alder (F)
11422: Fylkesfordelt månedslønn, etter arbeidssted, yrkesgruppe, kjønn og arbeidstid (F)
11421: Aldersfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring
11420: Utdanningsfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring
11419: Yrkesfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring
11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid
09904: Ansatte i staten, etter departement med underliggende enheter (avslutta serie)