08771: Ledige stillingar, etter næring (SN2007) 2010K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 21 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2020
Kontakt
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 507
obr@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Ledige stillingar (stillingar):
stillingar
Ledige stillingar (prosent):
prosent
Ledige stillingar, endring frå året før (stillingar):
stillingar
Ledige stillingar, endring i prosentpoeng frå året før:
prosentpoeng
Referansetid
Ledige stillingar (stillingar):
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar (prosent):
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, endring frå året før (stillingar):
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, endring i prosentpoeng frå året før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Ledige stillingar (stillingar)
Rundet av til nærmeste 100
Ledige stillingar (prosent)
Ledige stillinger i prosent av antallet stillinger (ledige stillinger og antall arbeidstakerforhold)

Brukerveiledning for statistikkbanken