Ledige stillingar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08771: Ledige stillingar, etter næring (SN2007) 2010K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 91 31 99 06
07.05.2024 08:00
Ledige stillingar:
stillingar
Ledige stillingar (prosent):
prosent
Ledige stillingar, endring frå året før:
stillingar
Ledige stillingar, endring i prosentpoeng frå året før:
prosentpoeng
Ledige stillingar:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar (prosent):
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, endring frå året før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Ledige stillingar, endring i prosentpoeng frå året før:
Utgangen av midtre månad i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 57

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-96 Alle næringar , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for ledige stillingar (prosent) i 2. kvartal og 3. kvartal 2022 vart korrigert 16. november 2022.

statistikkvariabel

Ledige stillingar

Rundet av til nærmeste 100

Ledige stillingar (prosent)

Ledige stillinger i prosent av antallet stillinger (ledige stillinger og antall arbeidstakerforhold)