CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Konjunkturtendensene 2020/2

Dyp økonomisk krise – men noen lyspunkter i sikte

Norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstengningen i mars, men lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år framover. Vi venter en gradvis renteoppgang fra 2022.

BNP Fastlands-Norge falt 4,7 prosent fra mars til april

Dette følger etter et fall på 6,9 prosent fra februar til mars, og BNP Fastlands-Norge var dermed 11,3 prosent lavere i april enn i februar. Underlagsmaterialet tyder på en viss oppgang i den økonomiske aktiviteten mot slutten av måneden.

Fall i industriproduksjonen i april

Norsk industriproduksjon gjekk ned 1,6 prosent frå mars til april 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var prega av tiltak for å avgrense spreiinga av koronaviruset i Noreg. I perioden februar-april i år fall produksjonen 2,7 prosent frå førre tremånadersperiode.

Eksport og import av varer opp i uke 22

Verdien av norsk import og eksport av varer økte noe i den siste uka i mai. Likevel ligger både importen og eksporten under samme periode i fjor om vi ser de siste fire ukene samlet.

Forslag til nytt nasjonalt statistikkprogram

Finansdepartementet har lagt forslaget til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 ut på offentlig høring. Statistikkprogrammet vil inneholde en helhetlig oversikt og rammer for den offisielle statistikken i Norge.

Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

Det ble om lag 3 000 færre foretak og virksomheter i juni, men det er for tidlig å si om dette er starten på en trend. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien bli tydelige i statistikken først utover sommeren.

SSB analyse 2020/06: Leiebilpriser

Store prissvingninger på bilutleie i Norge

Den svake kronen har de siste årene vært med å gjøre Norge mer attraktivt som ferieland for utenlandske turister. Den økte etterspørselen til og med 2019 har vært merkbar blant annet på prisene for leiebil, som de siste årene har steget mer om sommeren.

Statistikk om koronakrisen

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan Koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Nasjonale befolkningsframskrivinger, 2020-2100

Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng frem mot 2030. Denne faktasiden viser utviklingen på utvalgte områder.