392263
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
392263
statistikk
2020-07-02T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidSosiale forhold og kriminalitet, KOSTRA, Barne- og familievern, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
true

Barnevern

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikkje fastsett

Nøkkeltal

54 592

barn og unge med barnevernstiltak i 2019

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201720182019
Barn med barnevernstiltak i løpet av året55 69755 62354 592
Hjelpetiltak45 52845 58744 821
Omsorgstiltak10 16910 0369 771
 
Barn med barnevernstiltak per 31.1239 61239 04337 866
Hjelpetiltak30 57930 17529 266
Omsorgstiltak9 0338 8688 600
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember15 62615 14014 671
Hjelpetiltak6 5936 2726 071
Omsorgstiltak9 0338 8688 600
 
Meldingar i løpet av året58 58057 01357 988
 
Undersøkingar starta i løpet av året48 73247 27946 864
Undersøkingar avslutta i løpet av året48 23548 19446 946
 
Tilsette i alt6 004,66 153,46 243,4

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn

Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn
Meldingar i altHenlagtTil undersøking
År
201758 5809 80548 775
201857 0139 69147 322
 
201957 98811 10346 885
Alder
0-2 år6 2921 0445 248
3-5 år9 0321 4607 572
6-12 år24 0084 23219 776
13-17 år17 4614 00413 457
18-22 år1 190360830
Uoppgitt alder532
Kjønn
Gutar31 2416 09425 147
Jenter26 7475 00921 738
Uoppgitt kjønn000

Tabell 2 
Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn

Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn
Undersøkingar konkludert i altBarnevernstenesta gjer vedtak om tiltakBegjæring om tiltak for fylkesnemndaUndersøkinga lagt bort etter barnevernstenesta si vurderingUndersøkinga lagt bort etter parten sitt ønskeUndersøkinga lagt bort på grunn av flyttingUoppgitt
År
201748 23519 33344922 4754 0191 9590
201848 19418 74942123 1734 1111 7400
 
201946 94617 86633822 7584 3371 6470
Alder
0-2 år4 8341 739722 3444102690
3-5 år7 4462 709583 6926333540
6-12 år19 6547 9101229 2031 7796400
13-17 år13 7265 189856 7631 3393500
18-22 år1 2843171756176340
Uoppgitt alder2200000
Kjønn
Gutar25 1559 78818212 0212 3128520
Jenter21 7918 07815610 7372 0257950
Uoppgitt kjønn0000000

Tabell 3 
Undersøkingar starta etter alder og kjønn

Undersøkingar starta etter alder og kjønn
Undersøkingar starta i løpet av året
År
201748 732
201847 279
 
201946 864
Alder
0-2 år5 242
3-5 år7 570
6-12 år19 771
13-17 år13 450
18-22 år829
Uoppgitt alder2
Kjønn
Gutar25 138
Jenter21 726
Uoppgitt kjønn0

Tabell 4 
Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn

Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn
Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12
2019Kjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
 
 Tiltak i alt
Alder i alt54 59230 14924 443037 86621 03716 8290
0-22 år54 30930 00424 305037 85021 02916 8210
0-17 år46 72625 64021 086032 50417 91614 5880
0-2 år2 9011 5721 32902 0581 1329260
3-5 år5 8623 1812 68104 0022 1821 8200
6-12 år21 38212 0029 380014 6468 2406 4060
13-17 år16 5818 8857 696011 7986 3625 4360
18-22 år7 5834 3643 21905 3463 1132 2330
Omsorgstiltak
Alder i alt9 7715 1664 60508 6004 5424 0580
0-22 år9 7715 1664 60508 6004 5424 0580
0-17 år8 9644 7244 24008 6004 5424 0580
0-2 år32716316403101541560
3-5 år83043439607944133810
6-12 år3 8832 0721 81103 7342 0001 7340
13-17 år3 9242 0551 86903 7621 9751 7870
18-22 år8074423650......0
Hjelpetiltak
Alder i alt44 82124 98319 838029 26616 49512 7710
0-22 år44 53824 83819 700029 25016 48712 7630
0-17 år37 76220 91616 846023 90413 37410 5300
0-2 år2 5741 4091 16501 7489787700
3-5 år5 0322 7472 28503 2081 7691 4390
6-12 år17 4999 9307 569010 9126 2404 6720
13-17 år12 6576 8305 82708 0364 3873 6490
18-22 år6 7763 9222 85405 3463 1132 2330

Tabell 5 
Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak

Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
2019Barnevernstiltak per 31. desember
Alle tiltak83 679
Institusjon1 146
Barnevernsinstitusjonar1 093
Plassering i institusjon etter annan lov45
Andre institusjonstiltak8
Fosterheim11 429
Fosterheim i familie og nære nettverk3 169
Fosterheim utanom familie og nære nettverk7 042
Statlege familieheimar613
Fosterheim etter bvl § 4-279
Beredskapsheim577
Andre fosterheimstiltak19
Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter22 466
MST (Multisystemisk terapi)341
PMTO (Parent Management Training Oregon)377
FFT (Funksjonell familieterapi)119
Webster-Stratton - De utrolige årene29
ICDP (International Child Development Program)90
Marte Meo126
Andre heimebaserte tiltak2 144
Sentre for foreldre og barn173
Vedtak om råd og rettleiing13 692
Heimekonsulent/miljøarbeidar2 140
Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter3 235
Tiltak for å styrke utviklinga til barnet28 996
Barnehage1 844
SFO/Aktivitetsskole2 567
Fritidsaktivitetar2 016
Økonomisk hjelp for øvrig7 840
Besøksheim/avlastingstiltak6 737
Støttekontakt2 252
Samtalegrupper/barnegrupper197
Utdanning og arbeid417
ART3
Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet5 123
Tilsyn og kontroll4 411
Frivillig tilsyn i heimen447
Pålagt tilsyn i heimen245
Tilsyn under samvær1 886
Ruskontroll1 456
Andre tiltak av tilsyn og kontroll377
Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester11 177
Familieråd1 007
Nettverksmøter263
Individuell plan73
Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam8 815
Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester1 019
Undersøking og behandling frå andre tenester787
Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10)93
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11)..
Psykisk helsehjelp for barn og unge367
Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester327
Bustad3 267
Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel1 020
Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)2 072
Butreningskurs9
Andre bustadtiltak166

Tabell 6 
Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn

Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn
2019Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12
Alder i altType tiltakKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
 Barn og unge i alt
I altTiltak i alt54 59230 14924 443037 86621 03716 8290
 Omsorgstiltak9 7715 1664 60508 6004 5424 0580
 Hjelpetiltak44 82124 98319 838029 26616 49512 7710
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt2 1461 16298401 3437316120
 Omsorgstiltak25112512602211091120
 Hjelpetiltak1 8951 03785801 1226225000
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt13 1307 7855 34509 1645 5663 5980
 Omsorgstiltak1 73292281001 5268197070
 Hjelpetiltak11 3986 8634 53507 6384 7472 8910
Barn og unge utan innvandrarbakgrunnTiltak i alt39 10921 08518 024027 23014 66312 5670
 Omsorgstiltak7 7714 1093 66206 8383 6063 2320
 Hjelpetiltak31 14916 87914 270020 39211 0579 3350
UoppgittTiltak i alt20711790012977520
 Omsorgstiltak17107015870
 Hjelpetiltak19010783011469450
Innvandrarar
I altTiltak i alt8 0835 0553 02805 8043 7262 0780
 Omsorgstiltak88446142307483943540
 Hjelpetiltak7 1994 5942 60505 0563 3321 7240
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt1 33672061608574703870
 Omsorgstiltak1698881014575700
 Hjelpetiltak1 16763253507123953170
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt6 7474 3352 41204 9473 2561 6910
 Omsorgstiltak71537334206033192840
 Hjelpetiltak6 0323 9622 07004 3442 9371 4070
Norskfødde med innvandrarforeldre
I altTiltak i alt7 1933 8923 30104 7032 5712 1320
 Omsorgstiltak1 09958651309995344650
 Hjelpetiltak6 0943 3062 78803 7042 0371 6670
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt81044236804862612250
 Omsorgstiltak82374507634420
 Hjelpetiltak72840532304102271830
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt6 3833 4502 93304 2172 3101 9070
 Omsorgstiltak1 01754946809235004230
 Hjelpetiltak5 3662 9012 46503 2941 8101 4840

Om statistikken

Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Meldingar: Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan ei veke, gå gjennom meldingar dei har motteke og konkludere om meldinga skal leggjast bort eller om dei skal starte ei undersøking. Meldingar som kjem til barnevernstenesta og som blir lagt bort, og ikkje fører til undersøking, vart fram til 2013 ikkje innhenta av SSB.

Undersøkingar: Barnevernstenesta har rett og plikt til å starte ei undersøking når det er rimeleg grunn til å tru at barn lever under slike høve at det kan bli aktuelt med tiltak etter lov om barneverntjenester. Frå 2013 blir alle undersøkingar innhenta av SSB, før det er det slik at dersom barnevernstenesta gjer fleire undersøkingar om same barn, er det enten den undersøkinga som førte til vedtak om tiltak eller den første undersøkinga i statistikkåret som vart registrert.

Hjelpetiltak: Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester heimla i § 4-4 (i gammal barnevernlov både § 18 førebyggjande tiltak og § 51 ettervernstiltak). Hjelpetiltak kan til dømes vera økonomisk stønad, barnehage, støttekontakt, tilsyn, besøksheim/avlastingsheim, heimekonsulent, avlastingsinstitusjon, foreldre-/barneplassar (mødreheim), poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, hjelp til bustad o.a. Den nye barnevernloven som kom i 1993, opna for at barn kan plasserast bort frå heimen - til dømes i fosterheim - utan at ein må treffa vedtak om å ta omsorgen. Ei slik plassering etter § 4-4 femte ledd, vil då bli eit hjelpetiltak.

Omsorgstiltak: Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngjeve i § 4-12 (etter gammal barnevernlov § 19). Alle vedtak om å ta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring borte frå heimen skal avgjerast i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak heimla i § 4-12 som til dømes beredskapsheim, fosterheim, barnevernsinstitusjon, andre behandlingsinstitusjonar eller andre omsorgstiltak borte frå heimen. Når barnet er under omsorg, skal alle tiltak barnet har registrerast som omsorgstiltak. Fram til 2013 rapporterte kommunane sjølv om eit tiltak var omsorgstiltak, frå 2013 registrerer SSB om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket. Eit omsorgstiltak er definert som at dersom paragraf er enten §§ 4.8.2, 4.8.3 eller startar med 4.12, eller paragraf er §§ 4.8.,4.8.0,4.8.1 og jamfør paragraf starter med 4.12 er det eit omsorgstiltak.

Ettervern: I 1998 blei barnevernloven endra slik at tiltak som blir starta før barnet er 18 år, kan fortsette eller bli erstatta med andre hjelpetiltak dersom barnet gir sitt samtykke til dette. Slike tiltak kan fortsette til barnet blir 23 år, og eit fellesomgrep for tiltak i aldersgruppa 18-22 år er ettervern.

Nye barn i barnevernet: Alle barn med tiltak frå barnevernet i statistikkåret som vi ikkje finn att i barnevernsstatistikken året før, blir definert som "nye barn" med tiltak. Det vil seie at sjølv om barnet blir registrert som nytt barn i barnevernsstatistikken, kan det hende at barnet har motteke hjelp tidligare. Fullt fødselsnummer er her nøkkelen til å skilje ut kven som er nye barn i barnevernet.

Tilsette vert registrerte i desse utdanningskategoriane: sosionomar, barnevernspedagogar, anna høgskule-/universitetsutdanning, kontor-/merkantilutdanning, anna utdanning/ufaglært.

Organisering: Her vert det registrert dersom barnevernstenesta er organisert i eit vertskommunesamarbeid og/eller som ein del av NAV.

Kvalitetsindikatorar: Her vert det registrert om barnevernstenesta har eit system for brukarundersøking, om dei har nytta brukarundersøking i statistikkåret og om barnevernstenesta har internkontroll.

Standard klassifikasjonar

Ikkje relevant

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Barnevern
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Ansvarleg seksjon

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Regionalt nivå

Tal for heile landet, landsdelar, barnevernsregionar, fylke, kommunar og bydelar i Oslo.

Kor ofte og aktualitet

Ureviderte tal vert publisert i KOSTRA 15. mars kvart år.

Reviderte tal vert publisert i KOSTRA 15. juni kvart år.

Dagens statistikk vert publisert årleg i månadsskiftet juni/juli.

Internasjonal rapportering

Nordisk sosialstatistikkomite (NOSOSKO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

SSB har årgangsfiler og filforklaringar.

Bakgrunn

Føremål og historie

Barnevernsstatistikken vart første gong publisert i 1900, og var fram til 1954 ein summarisk statistikk laga på bakgrunn av årsmeldingar frå verjeråda. Fram til 1915 blei statistikken laga av Kirke- og undervisningsdepartementet, seinare av Statistisk sentralbyrå. Frå 1954 har barnevernsstatistikken blitt laga på bakgrunn av årlege oppgåver frå kommunane. Den store omlegginga kom på 1990-talet. Frå og med 1992 blei dataomfanget sterkt utvida, og omlegginga førte til brot i nokre av tidsseriane, blant anna for talet på "nye" barnevernsklientar. Tal på nye klientar frå før og etter 1992 kan ikkje samanliknast direkte. I 1993 blei registreringsskjemaet endra som følgje av ny barnevernlov. Den nye lova opna for at barn kan plasserast utanfor heimen utan at fylkesnemnda først må ha fatta vedtak om å ta over omsorgen. Talet på barn under omsorg frå og med 1993 kan derimot jamførast.

Frå og med 1997 blei meldingar til barnevernet tatt ut. No vert det berre registrert informasjon om kven som meldte saka og innhaldet i meldinga, for dei barna kor barnevernstenesta startar eller avsluttar undersøking i statistikkåret.

I 1998 blei det vedteke ei endring i lov om barneverntjenester frå 1993. Alderen på barn og unge som kan få ettervern vart auka frå 18-20 år til 18-22 år. Dermed blei aldersgruppa omfatta av statistikk om barnevern endra.

I 2002 var det ei større omlegging av barnevernsstatistikken. No kom KOSTRA-funksjonane 251 og 252 med i rapporteringsgrunnlaget.

Frå og med 2007 blei Kostra-skjema 15 Barnevern, endra. Talet på tiltakskategoriar blei utvida.

Frå og med 2013 er rapportering av 15 Barnevern endra. Skjema er ikkje lenger tilgjengeleg, det er berre mogleg å levere filuttrekk frå fagsystemet. Meldingar og alle undersøkingar skal no rapporterast, tidlegare vart berre ei undersøking per barn rapportert. Talet på tiltakskategoriar er utvida, og det er innført 8 hovedkategoriar av tiltak med underkategoriar. SSB registrerer no om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket, og om tiltaket er funksjon 251 eller 252 vha. tiltakskategori. Tidlegare rapporterte kommunane dette sjølv. 

Frå og med 2010 vart tilsette i barnevernet inkludert i den generelle barnevernsstatistikken. Tidlegare vart den publisert for seg sjølv http://www.ssb.no/barnevernp/ .

Statistikk over personell i sosialkontortenesta, som er ein summarisk statistikk, vart første gong innsamla i 1984. Det var først i 1991 at tilsette i barnevernet vart skilt ut. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og frå no registrerer ein stillingar etter utdanning omrekna til heile stillingar, og i tillegg talet på ledige stillingar per 31.12. Frå 2012 er også stillingar knytt til funksjon rapportert eksplisitt i tillegg til stillingar på funksjon 244, og frå 2013 er stillingar knytt til funksjon 252 tatt med. 

Opplysningar om organisering og samarbeid vart første gong publisert i 1993. Kvalitetsindikatorane for barnevernstenesta vart første gong publisert i 2006.

Brukarar og bruksområde

Brukarar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, andre departement, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Statens helsetilsyn, Fylkesmannen, fylka og kommunar, forskingsinstitusjonar, presse og studentar.

Bruksområde: Offentleg planlegging, forsking og utgreiing, utdanning og offentleg debatt.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Oppgåvene vert henta inn av Statistisk sentralbyrå for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med heimel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3. Statistisk sentralbyrå vil i medhald av lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 nytte oppgåvene til utarbeiding av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken inneheld opplysningar om; startdato og avslutningsdato for undersøking, kven som melde saka som førte til undersøking, saksinnhaldet i meldinga, og resultatet av undersøkinga. For barn som har motteke tiltak i statistikkåret, registrerer ein om barnet hadde hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak, om tiltaket var i familien (funksjon 251) og/eller utanfor familien (funksjon 252), kva slag tiltak og talet på månader tiltaket har vore i gong i statistikkåret. Ein registrerer om foreldra er blitt fråtekne ansvaret for barnet i statistikkåret, om barnet er plassert utanfor heimen i statistikkåret, samt grunnlag for vedtak om tiltak. Frå 2013 inneheld statistikken opplysningar om start- og sluttdato for melding, kven som melde og innhaldet i meldinga, og resultat av meldinga. Start- og sluttdato, og grunnlag for vedtak om tiltak for undersøkingar. Start- og sluttdato, lovheimel, grunnlag for oppheving av omsorgstiltak, og type tiltak for alle tiltak som har vore i gang i statistikkåret. Start- og sluttdato samt eventuell dato for evaluering av plan, og type plan.

Barnevernsstatistikken vert i hovudsak utarbeidd på bakgrunn av registreringar gjort av barnevernstenesta i deira fagprogram. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013. Alle barn som er under undersøking og/eller barn med tiltak etter lov om barneverntjenester i statistikkåret er med i filuttrekket /e-skjema til SSB frå den kommunale barnevernstenesta. Frå 2013 er også alle meldingar til barnevernet med i rapporteringa. Barnet er eining i statistikken og det blir nytta fullt fødselsnummer. Ein kan setja i verk tiltak for barn under 18 år, eller forlenge eit tiltak som er i gong, fram til barnet fyller 23 år, dersom det samtykkjer i dette.

Registrering av tilsette i barnevernstenesta, organisering og samarbeid i det kommunale barnevernet og kvalitetsindikatorar, vert gjort i KOSTRA-skjema 8 som alle kommunar skal rapportere. Tilsette skal registrerast per 31.12. i statistikkåret etter utdanning. Frå 2013 omfattar skjema 8 tilsette på alle funksjonane knytt til barnevern, som er 244, 251 og 252.

Datakjelder og utval

Filuttrekk frå den kommunale barnevernstenesta sine fagprogram er datagrunnlaget. Dei få kommunane som ikkje hadde fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013.

Tilsette vert innhenta frå den kommunale barnevernstenesta som sender inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Opplysningar om økonomi er henta frå kommunerekneskapet.

Befolkningsdata per 1.1. påfølgjande år vert brukt for å rekne ut per 1 000 tal.

Ikkje utval. Statistikken skal innehalde alle barn med barnevernstiltak og/eller undersøking i statistikkåret. Og alle tilsette knytte til funksjon 244 Barnevernsteneste, samt funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2012, og funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2013.

Datainnsamling, editering og beregninger

KOSTRA-skjema 15 Barnevern, og ei filforklaring ligg til grunn for dataregistreringa. Innrapporteringsfristen er 15. januar året etter statistikkåret. For kommunar med fagprogram for barnevern blir det gjort eit filuttrekk som vert sendt elektronisk til SSB. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte fram til 2013 inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Kommunane får tilbake oversiktstabellar og feillister etter innsendt barnevernsstatistikk. Kommunane skal sjekke at tala stemmer, og rapportere til SSB dersom det er feil i innsendte data. I 2013 vart kommunane bedt om å gå gjennom KOSTRA-publiseringa 15. mars og gje SSB tilbakemelding på om tala var korrekte, og feillister vart ikkje sendt ut for 2013.

KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta vert sendt inn elektronisk frå SSB sine websider kvart år med frist 15. februar.

Ved interkommunalt samarbeid skal ein rapportere ei fil/eit skjema for kvar kommune.

Kontrollprogrammet for barnevern, som er tilgjengeleg på SSB sine websider, har ein sentral plass i dei faste kontroll- og revisjonsrutinane for statistikken. Kommunane køyrer kontrollprogrammet før innsending av barnevernsfil til SSB, og kommunane rettar opp mest mogleg før innsending. Frå 2013 hindrar dei fleste av kontrollane innsending av datafil og må rettast opp av kommunane. Etter mottak av fil vert kontrollprogrammet også køyrt i SSB. Førebelse tabellar med hovudtal, og feilliste, vart fram til 2013 sendt til den enkelte kommune. Barnevernstenesta i kommunen fører riktige opplysningar på feillista før den vert returnert til SSB for revisjon og oppretting av tala.

Kontroll av data om tilsette byggjer på ei jamføring med talet på tilsette frå året før. Og kommunane vert kontakta dersom det er store avvik for eventuell oppretting eller innsending av nytt skjema.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Celler i tabellane som inneheld tre eller færre einingar vert prikka før publisering.

Samanlikningar over tid og stad

I perioden 1980-1985 brukte ein ikkje fødselsnummer i registreringa, noko som hindra kontroll av dublettar. Tal frå desse åra kan difor ikkje heilt samanliknast med periodane før og etter. Talet på barn under omsorg i 1992 er truleg for høgt fordi statistikkskjema for 1992 var utforma slik at alle plasseringar vart registrerte som omsorgsplasseringar. Det er eit brot i tidsserien i 1993 over nye barn med tiltak som eit resultat av ny definisjon av nye barn.

I 2002 var det endring i barnevernsskjema, der blant anna fleire kategoriar for tiltakstypar kom med.

I 2007 var det ei ny omlegging, med fleire typar tiltak og opplysningar som samlast inn. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2002-2006 er fullt samanliknbar.

Hovudtal for 2007 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak, hjelpetiltak, plasseringar og undersøkingar. Frå og med 2007 har det kome med fleire alternativ for tiltakstype og meldingsinstans. Det vil dermed kunne vere eit brot når det gjelder tiltakskategorien "andre tiltak" og kategorien "andre" for meldingsinstans.

I 2013 var det ei ny omlegging, med innhenting av meldingar, fleire kategoriar for innhald i meldinga, mindre endringar i kategoriane for kven som meldte, innhenting av alle undersøkingar, ikkje berre ei per barn, og fleire typar tiltak. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2007-2012 er fullt samanliknbar. Hovudtal for 2013 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak og hjelpetiltak, omfang av barn med undersøking. For undersøkingssaker er det eit brot, men omfanget av barn med undersøking vil fortsatt bli publisert.

I perioden 1984-1990 fins det ikkje tal for tilsette i den kommunale barnevernstenesta. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og registreringa av personell er ikkje blitt nemneverdig endra etter dette. Frå og med 2012 vart også tilsette på funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8 i tillegg til tilsette på funksjon 244 Barnevernteneste. Dette gjer det vanskeleg å samanlikne det totale talet på tilsette fordi vi antar at tilsette på funksjon 251 også før 2012 har blitt rapportert inn frå enkelte kommunar. Frå 2013 er også tilsette på funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB