CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Ukentlig statistikk over konkurser

Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over konkurser.

innvandring, asylsøker

Rapporter 2020/13

Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

Fra 1996 til og med 2018 har 9 943 personer fått opphold i Norge og blitt bosatt i en kommune som enslige mindreårige flyktninger. Av disse var 9 344 fortsatt bosatt ved inngangen til 2019.

Markant økning for Senterpartiets Studieforbund

Senterpartiets Studieforbund arrangerte 818 tilskuddsberettigede kurs med over 4 000 deltakere i 2019. Dette var en økning i antall kurs og deltakere på henholdsvis 47 og 44 prosent sammenlignet med året før. Samlet sett var aktiviteten hos studieforbundene litt høyere i 2019 enn året før.

Offisiell statistikk og koronakrisen

Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset har innvirkning også på statistikkproduksjonen i Norge. I Statistisk sentralbyrå blir det gjort en rekke tiltak for å beskytte de ansatte samtidig som vi opprettholder produksjonen av statistikk.

Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

Omlag 270 000 personer ble kastet ut i ledighet av koronautbruddet, de aller fleste i form av permittering. De med lav inntekt og utdanning og begrensede økonomiske ressurser er klart overrepresentert, viser en ny analyse av dagpengesøknader.

Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter

Mange studenter i Norge jobber ved siden av studiene, og under «korona-krisen» kan flere stå i fare for å miste viktige arbeidsinntekter. Spesielt blant internasjonale studenter utgjør jobbinntekter en stor andel av de totale inntektene.

Ukentlig statistikk over eksport og import

Norsk og internasjonal økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer. I uke 11 var det ingen tydelige effekter av koronaviruset å spore i tallene.

Hvor mange frilansere er det?

Om lag 322 000 personer er frilansere. Av disse hadde i underkant en av fire frilansoppdrag som eneste inntektskilde. Etter utbruddet av korona har mange frilansere mistet oppdragene sine, og dermed også inntektsgrunnlaget.

Fakta om helse

Helse

Hvor god helse har vi, hvilke plager går vi til lege med, og hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, levevaner og bruk av helsetjenester.

Så mye helsepersonell har vi i «reserve»

De fleste som har helsefaglige utdanninger arbeider som helsepersonell, men det er også en god del med slik utdanning som ikke praktiserer den.

Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken

I Norge er det vanligvis svært få permitteringer og relative stabile arbeidsledighetstall. Etter utbruddet av korona har mange norske bedrifter måtte permittere sine ansatte. Hos Statistisk sentralbyrå finner du tall på både arbeidsledige og permitterte.

SSB analyse 2018/24: Selvstendig næringsdrivende og deres avhengighet av enkeltkunder

Få selvstendig næringsdrivende er avhengige av kun én enkeltkunde

Her til lands er 174 000 mennesker selvstendig næringsdrivende, og de aller fleste har flere ben å stå på. Likevel er det en debatt om hvorvidt noen selvstendig næringsdrivende i praksis jobber som om de er ansatte, siden de har bare én enkeltkunde. Blant de få som er avhengige av én enkeltkunde har 2 av 5 høyere utdanning.