CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

SSB analyse 2020/04: Studenters økonomi 2013-2018

Studentene tjener mindre - studerer de mer?

Mer penger i studiestøtte har opprettholdt studentenes kjøpekraft, selv om inntektene deres fra jobb ved siden av studiene har falt. En økt stipendandel antyder at studentene i større grad enn før står på eksamen.

Utlendingene strømmet til Svalbard

Fra 2015 til og med 2019 økte antall overnattinger på Svalbard med 30 prosent. Økning i antall utenlandske overnattinger bidro klart mest til veksten.

Utlendinger dominerer blant de som leier private hytter

I 2019 stod utlendinger for 83 prosent av alle overnattinger formidlet via norske hytteformidlere. 7 av 10 av alle overnattinger i disse private hyttene og feriehusene kommer fra Danmark, Tyskland og Sverige.

Mindre bankoverføringer fra utlandet

Overføringene inn til Norge gikk ned med 2 milliarder kroner fra 3. kvartal 2019 til 4. kvartal 2019. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 8 milliarder kroner.

Nedgang i detaljhandelsinvesteringene

Investeringsaktiviteten i detaljhandelen falt 17 prosent fra 3. til 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

Sterk investeringsvekst i 2019

Endelige tall for 2019 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning hadde en sterk vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018. Oppgangen kan særlig knyttes til økte investeringer i olje- og gassnæringen. De nyeste anslagene for 2020 antyder en samlet vekst på om lag 4 prosent.

Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 185,4 milliarder kroner for 2020. Dette er 1,5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Ferie og fritid

Hvor reiser vi i ferien, og hva gjør vi når vi har fri? Sitter vi helst i sofaen foran TVen, eller løper vi ut og trener? Her får du oversikten over hva nordmenn gjør når de får velge selv.