CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Lågaste fødselsoverskot sidan 1985

Færre fødslar og fleire døde ga oss i årets tre første månader det lågaste fødselsoverskotet på 33 år

Auken i ledige stillingar held fram

Talet på ledige stillingar auka med 10 200 frå 1. kvartal 2017 til same kvartal 2018. Den klart sterkaste auken kom innanfor bergverksdrift og utvinning, ei næring dominert av olje- og gassutvinning med tilknytte tenester.

Norsk økonomi

Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall.

Befolkningen

Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden?

Teknologiens effekt på arbeidere

Ny teknologi tidlig på 1900-tallet ga arbeidere mulighet til å klatre på den sosiale rangstigen.

Stabil vekst i Fastlands-BNP

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i 1. kvartal 2018. Dette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

Økt levealder kan gi flere år med god helse. I dag vurderer seks av ti 80-åringer sin egen helse som god eller svært god.

SSB analyse 2018/10: Inntekt

Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn.