CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Brannbil

Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk bor

Beregnet kjøretid fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser er relativt lik i alle landets kommuner. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune.

Vi brukte 205 milliarder på utdanning

De totale driftsutgiftene til utdanning utgjorde i underkant av 205 milliarder kroner i 2017, som tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Utdanningsutgiftene utgjorde rundt 38 800 kroner per innbygger.

Bilde av elbil som lader.

18 elbiler per ladepunkt

Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Samtidig bygger mange kommuner også ut lade- og landstrømanlegg for ferger og skip.

11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid.

Økonomiske levekår går i arv

Hvor en plasserer seg i inntektsfordelingen som voksen, påvirkes i stor grad av hvilken husholdning en tilhørte som barn.

SSB analyse 2019/29: Rentefradrag på konserngjeld

Skatteomgåelser kan ha kostet staten milliarder

De siste årene har norske konsernselskaps gjeldssammensetning endret seg. Intern konserngjeld er kraftig redusert, mens utenlandsgjeld tatt opp utenfor konsernet har økt over 40 prosent fra 2012 til 2017. Dette tyder på at mange konsernselskap har drevet aktiv skattetilpasning.