300647
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
300647
statistikk
2017-06-29T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
sts, Næringer på Svalbard, omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifterVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Næringer på Svalbard

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-3,8 %

nedgang i årsverk på Svalbard i 2016

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2016Prosentvis endring fra foregående år2016Prosentvis endring fra foregående år
Rettet 30. juni 2017.
Svalbard i alt1 589,2-3,83 499 3629,9
Bergverksdrift og utvinning152,8-41,8671 31315,6
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet53,6-3,2154 41514,9
Bygge- og anleggsvirksomhet172,3-12,2532 9003,6
Varehandel, reparasjon av motorvogner154,417,6420 142-6,0
Transport og lagring91,86,6360 51678,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet232,8-10,6351 1475,2
Informasjon og kommunikasjon53,9-2,4419 742-5,5
Omsetning og drift av fast eiendom11,481,0114 11721,6
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting40,0-2,232 061-3,7
Forretningsmessig tjenesteyting131,725,2225 48015,2
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning83,53,27 97120,8
Undervisning192,3-3,262 563-8,3
Helse- og sosialtjenester59,1-10,912 9313,1
Kultur, underholdning og fritid146,152,8126 03714,6
Annen tjenesteyting13,512,58 027-1,3

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Bedrifter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.

Bedrifter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.
BedrifterÅrsverkOmsetning (1 000 kr)Offentlig tilskudd (1 000 kr)Lønnskostnader (1 000 kr)Investeringer (1 000 kr)
201520162015201620152016201520162015201620152016
Rettet 30. juni 2017.
Svalbard i alt2973371 652,71 589,23 185 4363 499 362647 213700 7501 089 544963 673570 700403 754
B Bergverksdrift og utvinning34262,4152,8580 912671 3131 502-290 153129 920132 6071 500
C+D+E Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet131555,453,6134 350154 4153 84830 00034 34829 16283 16843 083
F Bygge- og anleggsvirksomhet1818196,2172,3514 437532 9005 7554 394131 575113 88127 79538 560
G Varehandel, reparasjon av motorvogner2525131,3154,4446 886420 14248454066 27072 87528 74310 424
H Transport og lagring242586,191,8202 305360 516290-67 056100 23423 93612 209
I Overnattings- og serveringsvirksomhet1820260,4232,8333 940351 14722 80723 712118 591110 09051 75934 223
J+K Informasjon og kommunikasjon. Finansierings- og forsikringsvirksomhet151755,253,9444 193419 7421 4791 85541 73140 95748 924117 354
L Omsetning og drift av fast eiendom33406,311,493 873114 1171581644 1896 17545 73232 382
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting394340,940,033 28832 061106 949106 69238 02637 91739 44041 765
N Forretningsmessig tjenesteyting5163105,2131,7195 765225 48033 99635 24449 40256 79441 78851 305
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning7780,983,56 5997 971265 203293 11954 14356 9085 45310 610
P Undervisning77198,6192,368 25862 563157 416160 935100 287108 0796 5222 905
Q Helse- og sosialtjenester101166,359,112 54412 93120 46418 44947 72645 46900
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter243295,6146,1109 956126 03726 19125 56639 93548 99032 0017 228
S Annen tjenesteyting101012,013,58 1308 027671806 1126 2222 832206
Uoppgitt000,00,000000000

Tabell 2 
Offentlige bedrifter på Svalbard. Hovedtall.

Offentlige bedrifter på Svalbard. Hovedtall.
BedrifterÅrsverkOmsetning (1 000 kr)Offentlig tilskudd (1 000 kr)Lønnskostnader (1 000 kr)Investeringer (1 000 kr)
201520162015201620152016201520162015201620152016
Rettet 30. juni 2017.
Svalbard i alt4949782,5671,91 526 0561 624 064637 524691 563622 127496 390366 130320 110
Bergverksdrift og utvinning44262,4152,8580 912671 3131 502-290 153129 920132 6071 500
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2234,230,1::::::::
Bygge- og anleggsvirksomhet114,04,8::::::::
Varehandel, reparasjon av motorvogner332,12,0::::::::
Transport og lagring4514,324,829 26165 769--8 55424 1778 0428 701
Overnattings- og serveringsvirksomhet1132,028,0::::::::
Informasjon og kommunikasjon2236,037,0::::::::
Omsetning og drift av fast eiendom330,04,6::::::::
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting8820,018,98 2386 634106 724106 44225 57326 55238 91241 404
Forretningsmessig tjenesteyting4411,013,2::::::::
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning7780,983,56 5997 971265 203293 11954 14356 9085 45310 610
Undervisning33196,8190,1::::::::
Helse- og sosialtjenester6665,457,412 08912 15720 00417 88947 40545 11300
Kultur, underholdning og fritid4420,221,212 91213 77926 11124 48610 62910 9907121 430
Annen tjenesteyting113,33,30-16-1 7111 711237-
Uoppgitt000,00,000000000

Tabell 3 
Kulldriften. Svalbard (SÅ 379)

Kulldriften. Svalbard (SÅ 379)
 Skipet kull i alt, tonnSkipet kull - russiske gruver, tonn1Norske gruver
 KullproduksjonSkipet kullAntall syssel­satte2Lønns­kostnader, 1 000 kr
 Mengde, tonnVerdi, 1 000 krI alt, tonnTil Norge, tonn
1Det har ikke vært skipping fra gruvene i Barentsburg i 2009 og 2010, grunnet brann i gruva våren 2008.
2Medregnet anleggsarbeidere.
1991770 183482 798329 84990 112287 38559 19735890 849
1992665 171438 000358 87877 104227 17139 640339107 593
1993691 948414 000266 73471 553277 94860 900299106 464
1994776 932485 600301 19079 566291 332136 600296114 368
1995674 060412 488292 09473 275261 572100 740287106 334
1996610 670378 171229 63658 863232 49993 24126993 559
1997618 077362 834386 44076 954255 24388 66024699 503
1998601 998245 835328 170113 799356 16379 59820190 437
1999755 477355 538403 94072 208399 939122 43622691 156
20001 050 928361 002631 926169 828689 92691 87022398 506
20011 717 184151 6821 787 784530 4421 565 50284 413248141 812
20022 243 448110 0002 131 691683 2632 133 44898 905225130 839
20033 186 765377 5332 943 548935 7722 809 232116 399233158 668
20042 991 166132 0772 904 3011 303 5022 859 089125 612265230 530
20051 863 33795 0771 470 818871 1561 768 260101 211314221 557
20062 419 74588 1402 394 9401 096 6722 331 60562 451315256 309
20073 690 075106 9234 073 3451 871 5273 583 152178 106396338 777
20083 468 90139 7563 430 2433 353 4873 429 14553 084387495 293
20092 436 821-2 640 5212 012 8092 436 82148 701368440 002
20101 684 513-1 934 0001 477 0701 684 51366 423337369 038
20111 774 775110 0001 386 0001 415 7361 664 77539 998370277 391
20121 392 13266 4781 229 000926 0001 325 65417 733396391 931
20132 246 334111 9131 855 0001 319 0002 134 42141 638336376 818
20141 787 038112 0381 675 0001 021 0001 660 06323 501356333 300
20151 299 08867 9211 098 000885 0251 231 16777 200207262 588
20161 077 909117 528818 000584 000960 3810106171 346

Om statistikken

Statistikken gir innsikt i utviklingen og strukturen i de forskjellige næringene på Svalbard. Tallene omfatter blant annet årsverk, sysselsetting, omsetning, kostnader og investering, basert på innrapporterte data fra alle virksomheter lokalisert i Svalbard.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Bedrift
I Standard for næringsgruppering (SN 2007) er en bedrift definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Den aktivitet en juridisk enhet (foretak) driver kalles bedrift. En juridisk enhet kan drive en eller flere bedrifter/virksomheter.

Antall utførte timeverk
Omfatter det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med.

Sysselsetting
Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken , hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig.

Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er ikke inkludert i sysselsettingstallene.

Omsetning
Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

Summen av Næringsoppgavepostene:

  Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig P3000
+ Salgsinntekt og uttak, avgiftsfritt p3100
+ Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet p3200
+ Uopptjent inntekt p3500
+ Leieinntekt fast eiendom p3600
+ Leieinntekt av rettigheter, jakt, fiske mv. p3650
+ Annen leieinntekt p3695
+ Provisjonsinntekt p3700
+ Anne driftsinntekt p3900
= Omsetning  

Leieinntekter av rettigheter, jakt, fiske mv. post 3650 er kun næringsoppgavepost i NO1

 

Lønnskostnader
Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader for arbeid utført på Svalbard. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap.

Offentlige tilskudd
Gjelder mottatte bevilgninger til drift og investering fra staten, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard samfunnsdrift eller andre offentlige organer (for eksempel Innovasjon Norge).

Handelsvarer

Handelsvarer er varer som kjøpes inn i løpet av året av enheten i eget navn og for egen regning og som videreselges uten ytterligere bearbeiding (med unntak av merking, emballering og innpakning)

Totale kjøp av varer og tjenester
Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Investeringer er ikke inkludert i disse tallene.

Investeringer
Investeringer i driftsmidler med levetid mer enn 1 år. Det kan være investeringer i nye og brukte kapitalvarer, og omfatter all påbygging, endringer, forbedringer og reparasjoner som forlenger kapitalvarers levertid eller øker deres produksjonskapasitet. Kostnader til design, transport, installering og eventuelle særavgifter medregnes også.

Fratrekkbar merverdiavgift, finanskostnader og oppnådde skattefordeler (for eksempel investering i mer miljøvennlig utstyr) skal ikke medregnes, heller ikke varige driftsmidler ervervet gjennom omstrukturering (for eksempel fusjon, overtakelse, oppstykking, deling).

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris, egenproduserte varer verdsettes til produksjonskost.

Offentllig sektor
Offentlig sektor kan deles inn i en forvaltningsdel og en foretaksdel. Forvaltningen består av myndighetene og andre virksomheter som ivaretar et bredt spekter av fellesoppgaver. Kommunene, sykehusene og skolene er eksempler pÃ¥ institusjoner som inngår i forvaltningen. Den delen som kalles offentlige foretak, består av markedsbaserte virksomheter som eies eller på annen måte kontrolleres av det offentlige. Blant de offentlige foretakene finner vi bÃ¥de kommunalt eide bedrifter som vannverk og avfallsdeponi, og store børsnoterte selskaper hvor stat og kommune eier mer enn halvparten av aksjene.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev 4.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Foreløpige hovedtall publiseres 8 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall frigis sammen med siste års publisering, innen 20 måneder.

Internasjonal rapportering

Ingen internasjonal rapportering.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Den årlige næringsstatistikken for Svalbard produseres med bakgrunn i skjemautsending til alle foretak med bedrifter på Svalbard. Dette gjelder også foretak med bedrifter på fastlandet som har deler av sin virksomhet på Svalbard. I og med at det er et fåtall bedrifter på Svalbard i hver hovednæring dekkes bedriftspopulasjonen på Svalbard i sin helhet for å kunne gi kvalitativt gode data for Svalbard.

Innrapportering skjer via internett ved bruk av Altinn. Formålet med skjemaundersøkelsen er å skaffe til veie opplysninger som gir grunnlag for å lage statistikk som beskriver den økonomiske strukturen og utviklingen i de forskjellige næringene på Svalbard. Statistikken ble publisert første gang for statistikkåret 2008.

Brukere og bruksområder

Dataene er til nytte for både sentrale og lokale myndigheter, departementer og ulike bransjeforeninger som etterspør statistikk for Svalbard. Tallmaterialet som innhentes avidentifiseres og mikrodataene vil være tilgjengelig for forskere i henhold til SSBs ordinære vilkår. Samordnet datafangst innebærer at SSB står for datainnsamlingen fra bedriftene på Svalbard og databehovene til Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard dekkes i datagrunnlaget. Aktualiteten i forhold til Lokalstyret for Longyearbyens tidligere frigivninger av dataene opprettholdes og frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal næringsstatistikk.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sysselsettingstall innhentes på bedriftsnivå. Opplysninger om sysselsettingen i industrien finnes også i nasjonalregnskapet, og i sysselsettingsstatistikk basert på data fra Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Mens industristatistikken kan gi sysselsettingstall på detaljert næring og er konsistente med andre bedriftsrelaterte variable, gir nasjonalregnskapet kvartalsvise tall med kort produksjonstid. AKU og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir også tall på personrelaterte kjennemerker som f.eks. alder, kjønn, utdanning og arbeidstid. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir i tillegg tall ned på kommunenivå.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2, §2-3 og §3-2.

EØS-referanse

Ingen EU-rettsakt

Produksjon

Omfang

Næringsundersøkelsen for Svalbard er inndelt etter standard for næringsgruppering SN2007 og omfatter næringene:

05-09 - Bergverksdrift og utvinning

10-33 - Industri

35 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36-39 - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

41-43 - Bygg- og anleggsvirksomhet

45-47 - Varehandel; reparasjon av motorvogner

49-53 - Transport og lagring

55-56 - Overnattings- og serveringsvirksomhet

58-63 - Informasjon og kommunikasjon

64-66 - Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68 - Omsetning og drift av fast eiendom

69-75 - Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting

77-82 - Forretningsmessig tjenesteyting

84 - Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

85 - Undervisning

86-88 - Helse- og sosialtjenester

90-93 - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

94-96 - Annen tjenesteyting

Populasjonen er definert ved Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) og omfatter alle aktive bedriftsenheter innenfor næringene omtalt ovenfor. Noe frafall kan imidlertid skje (se punkt 5) .

Bedriftspopulasjon kvalitetsikres hvert år. Dette gjøres som et samarbeid mellom Virksomhets- og foretaksregisteret, Longyearbyen lokalstyre og bedriftenes tilbakemelding under revisjonsperioden. Næringsstatistikken for Svalbard gir en oversikt over antall bedrifter, utførte timeverk, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, offentlige tilskudd, handelsvarer, kjøp av varer og tjenester samt investeringer fordelt på hovednæringsområder (se punkt 4 for definisjon av begrepene).

Primærnæringene jorbruk, skogbruk og fiske (01 - 03: SN2007) dekkes ikke i næringsstatistikken for Svalbard. Det forekommer heller ikke jorbruk og skogbruk på Svalbard. Når det gjelder fiskeri i havområdene utenfor Svalbard inngår dette i den nasjonale statistikken for fiskeri: https://www.ssb.no/fiskeri. For detaljer om fangstvolum og -verdi i havområdene utenfor Svalbard henvises det til Fiskeridirektoratets statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Statistikk/Statistikkbank. Her finnes blant annet detaljer om disse variabelene for Fiskevernsonen rundt Svalbard og andre nærliggende fangstsoner.

Datakilder og utvalg

For enbedriftsforetakene bygger statistikken på Næringsoppgave (NO) eller eventuelt årsregnskap. Næringsoppgaven blir rapportert inn elektronisk via Skattedirektoratet.

Kvalitetssikring av dataene skjer ved hjelp av følgende kilder:

  • Elektronisk innleverte næringsoppgaver til Skattedirektoratet
  • Regnskapsregisteret i Brønnøysund
  • Manntallet over merverdiavgiftspliktige (Momsregisteret)
  • Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret)

Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Virksomhets- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Registeret ajourføres jevnlig med opplysninger gjeldende for Svalbard i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Momsregisteret, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra den enkelte bedrift/foretak.

Populasjonen består av alle aktive bedrifter innen ovennevnte næringsområder i statistikkåret. De detaljerte regnskapsopplysningene sammenholdes med den informasjonen som kommer fra de administrative registrene. Til sammen danner dette informasjon som utgjør grunnlaget for beregninger, økonomiske analyser og strukturen i næringen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemaene blir sendt ut i siste halvdel av mars med 4 ukers svarfrist.

Bedrifter som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig inntil 3 måneder etter svarfristens utløp. Bedrifter som ikke svarer blir ilagt tvangsmulkt.

Det foretas kontroller og opprettinger av opplysninger som kommer fra bedriftene mot næringsoppgaver og årsregnskap. Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, virksomhets- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Siden dataene frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal statistikk, blir fjorårets tall grundig revidert ved publisering av endelige tall.

Innsendte data kontrolleres mot elektronisk innleverte næringsoppgaver, årsregnskap og gjennom kontakt med oppgavegiver. I og med at det er en fulltelling er det ikke behov for estimeringer.

Kontroll av sysselsettingstall gjøres mot Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret). Sysselsettingstallene gjennomgår, med utgangspunkt i kontrollkilden, manuell eller maskinell revisjon før publisering.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Med bakgrunn i dominerende bedrifter på Svalbard, er det bedt om fritak fra konfidensialitet for Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Ellers gjelder regelen om at dersom det er færre enn tre enheter som ligger til grunn for en celle i en tabell, blir tallene ikke offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med publiseringen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i virksomhets- og foretakregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål eller lignende gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1000 kroner, og lignende. Bruk av kjente begrep og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne type feil.

Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium eller under revisjonen.

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall ("ikke-svar") skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsendingen, nekting og lignende. Delvis frafall (manglende svar på enkelte spørsmål) kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Bedrifter som ikke returnerer sine skjema pålegges tvangsmulkt. Ofte er det nok med varsel om tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet i stor grad, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Variablene som inngår i statistikken er basert på en fulltelling. Utvalgsfeil er derfor ikke relevant.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med næringsstatistikken for Svalbard. Virksomhets- og fortaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund, Momsregisteret og Aa-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normal registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Kjennemerker som næringskode, tilstand og lignende i virksomhets- og foretaksregisteret ligger til grunn ved utsending av statistikken. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på populasjonen.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB