Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk

Publisert:

Endret:

Den totale omsetningen på Svalbard økte med 4,4 prosent i 2019. Antall årsverk totalt har gått ned med 2,6 prosent, og her er det bergverksdriften som har hatt størst nedgang med 32,3 prosent.¹

Næringene innen hovedområdene Informasjon og kommunikasjon, samt finansierings- og forsikringsvirksomhet er de største næringene målt i omsetning, økte med 10,2 prosent i 2019. Omsetningen for overnattings- og serveringsvirksomheten har hatt en økning de siste årene, men den trenden er nå snudd, og de næringene har gått ned med nesten 40 millioner som utgjør 9,4 prosent i 2019. Næringene innenfor bergverksdrift og utvinning gikk ned med snaut 9 millioner i omsetning i 2019, viser nye tall fra statistikken Næringer på Svalbard.

Figur 1. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

2018 2019
S Annen tjenesteyting 5 5
R Kultur, underholdning og fritid 105 101
Q Helse- og sosialtjenester 13 14
P Undervisning 62 64
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 197 31
N Forretningsmessig tjenesteyting 342 336
M Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting 42 51
L Omsetning og drift av fast eiendom 91 92
J Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 615 678
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 410 371
H Transport og lagring 298 457
G Varehandel, bilverksteder 359 394
F Bygge- og anleggsvirksomhet 588 648
C-E Industri, kraftforsyning, vann, avløp og renovasjon 205 249
B Bergverksdrift og utvinning 161 152

Nedgang i antall årsverk

Det er en liten nedgang i antall årsverk fra året før med totalt 2,6 prosent. Næringen bergverksdrift og utvinning hadde en nedgang med 46 årsverk i 2019 etter en stor økning året før. Det har blitt vesentlig færre årsverk innenfor overnatting og servering fra toppåret 2017. Innenfor bygg og anlegg har antall årsverk gått opp med 39 fra 2018 til 2019.

Figur 2. Antall årsverk etter næringshovedområde

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
S Annen tjenesteyting 17.8 14.5 9.4 9.5 10.3 11.2 12 13.5 12.1 8.9 10.7
R Kultur, underholdning og fritid 40 35.1 39.2 47.8 44.7 70.4 95.6 117.3 116.1 123.2 103.1
Q Helse- og sosialtjenester 76.7 64.2 63 69.6 70.3 62.9 66.3 59.1 58.5 60.4 64.8
P Undervisning 124.5 117.4 138 150.1 152.9 162.6 198.6 192.3 186.8 165.1 166.3
O Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71.1 80.3 82.8 78.8 79.1 72.4 80.9 100.3 105.9 120.1 101.2
N Forretningsmessig tjenesteyting 108.9 109.9 137.1 103.5 100 96.3 105.2 132.6 198.5 181.1 174.2
M Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 28.3 33.4 34 40.8 44.3 41.3 40.9 53.3 65.6 67.1 70.1
L Omsetning og drift av fast eiendom 2.7 0.7 2.6 3.5 6.5 5.7 6.3 11.4 9.3 11.1 6.3
J Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring 39.7 44.4 50.1 50.3 51.6 55.7 55.2 58.5 54.6 60.9 65.8
I Overnattings- og serveringsvirks. 134.5 146 189.7 212 216.8 245.4 260.4 231.3 283.0 273.7 240.4
H Transport og lagring 98.9 102.8 103.7 110.6 112.7 98.6 86.1 75.8 87.0 94.8 117.1
G Varehandel, bilverksteder 115.7 106.9 105.7 114.8 118.7 103.1 131.3 116.2 114.1 112.1 120.2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 168.4 162.8 170.8 203.3 212.7 215.3 196.2 172.4 157.3 182.3 221.2
C-E Industri, kraftfors., vann, avløp og renovasjon 31.9 26.4 29.2 28.2 27.5 38.6 55.4 52.7 50.1 58.0 60.3
B Bergverksdrift og utvinning 395.6 366.7 383.5 410.3 345.2 351.4 262.4 152.8 100.9 142.6 96.5

Svak vekst i investeringer

Investeringer totalt er nærmest uendret i 2019. Størst investeringer i 2019 er gjort innenfor informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring med totalt 101 millioner. Dette gir en økning på 5 prosent. I næringen for transport- og lagring er det investert for i overkant av 69 millioner.

Gruvedriften på Svalbard

I henhold til årsberetningen Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) har kullsalget totalt gått ned. Selv om Tyskland fortsatt var det største markedet for kullsalg, så ble det solgt mindre dit i 2019 enn året før. Det ble ikke lenger solgt noe til Polen, men til gjengjeld solgte de mer til Spania, og de fikk Frankrike som kunde.

Alt kull produseres nå i Gruve 7. Den internasjonale kullprisindeksen gikk ned mye fra 2018 til 2019, fra en gjennomsnittspris på 92 til 61 USD, men fordi Store Norske har en fastprisavtale basert på historiske priser har salgsinntektene ikke gått ned like mye som nedgangen i kullpris. Dette omfattet nesten hele omsetningen, da det kun var 2,5 prosent som ble solgt i spotmarkedet. Longyearbyen Energiverk har de siste årene vært en stor bruker av industrikull, og forbruket har vært nesten uendret fra 2018 til 2019.

 

¹ Ingressen ble rettet 31. august 2020, kl. 08.20.

Faktaside

Kontakt