Statistikken for utenrikshandel med varer viser dermed det femte høyeste Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. som er målt i en måned, med 42,6 milliarder kroner i august 2021. Samlet verdi på import av varer var på 73,2 milliarder kroner.

Eksporten av råolje og naturgass utgjorde, med sine drøyt 70 milliarder kroner, nesten 61 prosent av total eksportverdi denne måneden. Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte på 44,5 milliarder kroner, blant annet på grunn av rekordhøy verdi på metalleksporten og høy fiskeeksport.

Importen bestod blant annet av kapitalvarer som F-35 fly, og høyere importverdi for kjemiske produkter og mineraloljeprodukter. Den norske krona svekket seg fra april til august, noe som kan ha bidratt til økte priser på importerte varer målt norske kroner. Norges Banks importveide kronekurs ( I-44) viser at krona i august var på sitt svakeste mot handelspartnernes valutaer så langt i år.

Figur 1. Handelsbalansen

Rekordhøy gasseksport

Naturgasseksporten endte på 38,4 milliarder kroner i august 2021. Dette er mer enn en femdobling av eksportverdien sammenlignet med august i fjor. Gassprisen er rekordhøy nå – mens den i august i fjor var spesielt lav. Den høye prisen forklares av ulike faktorer som økonomisk opphenting etter pandemien, betydelig fall i tysk vindkraftproduksjon og mindre gasseksport fra Russland. Det ble eksportert 9,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 15 prosent mer enn i fjor.

Nesten dobling av oljeeksporten

Råoljeeksporten i august 2021 endte på 32,0 milliarder kroner, 81,4 prosent mer enn i fjorårets augustmåned. Prisen per fat råolje var 603 kroner, mot 392 kroner i august 2020. Eksportert volum endte på 53,0 millioner fat, noe som er en økning på 17,9 prosent fra august i fjor og det høyeste antall eksporterte fat siden oktober 2008.

Produksjonskapasiteten på Johan Sverdrup-feltet ble økt i mai i år, for tredje gang siden oppstarten høsten 2019, noe som bidrar til volumveksten. I august 2021 inneholder oljeeksporten dessuten for første gang olje fra Martin Linge-feltet.

Figur 2 viser eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Tredje høyeste eksportverdi for fastlandsvarer

Det ble eksportert fastlandsvarer til en verdi av 44,5 milliarder kroner i august. Dette er en økning på hele 34,7 prosent fra samme måned i fjor – og en oppgang på 4,7 prosent fra juli i år.

Eksporten av metaller unntatt jern og stål på 6,8 milliarder kroner var rekordhøy- og 53,5 prosent høyere enn august 2020. Eksporten av aluminiumslegeringer beløp seg til 3,4 milliarder kroner, både pris og eksportert mengde er høyere enn august i fjor. Ifølge produsentprisindeksen er prisen på aluminium historisk høy – forklart blant annet av høy etterspørsel grunnet økt industriaktivitet og dyr frakt.

Fiskeeksporten endte på 9,3 milliarder kroner i august 2021, en oppgang på 33,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Utførselen av det viktigste produktet, fersk laks med hode, kom opp i 5,4 milliarder kroner. Dette er den nest høyeste eksportverdien som er målt for laks i en måned. Dette forklares av høyt eksportvolum på over 94 tusen tonn – etterspørselen har økt fordi flere hoteller og restauranter har åpnet opp igjen.

Eksportverdien for strøm endte på drøyt 1,2 milliarder kroner, grunnet høy pris. Antall eksporterte MWh var 31,8 prosent lavere enn august i 2020 – men prisen mer enn syvdoblet seg og endte på 589 kroner per MWh.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-måneders endringer

  • Importen av kjemiske produkter var på nesten 8,0 milliarder kroner, opp 25,3 prosent fra august 2020, er den tredje høyeste importverdien som er målt
  • Importen av raffinerte mineraloljeprodukter på 2,3 milliarder kroner, gikk opp med 56,3 prosent sammenlignet med august 2020
  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter endte på 4,3 milliarder kroner, opp 40,3 prosent fra august 2020. Eksportverdien for propan og doblet seg og endte på 2,0 milliarder kroner.
  • Rekordtidlig start av fangstsesongen for makrell bidrar til høy eksportverdi: 475 millioner kroner mot 95 millioner kroner i august 2020