Produsentprisindeksen økte med 5,9 prosent i august etter bred prisoppgang, både innen energivarer og industri.

Utvinning av råolje og naturgass bidro mest med en oppgang på 9,8 prosent, hvor prisen på naturgass økte mens pris på råolje falt litt tilbake fra juli. Prisen på naturgass fortsatte å øke som følge av høy etterspørsel og begrenset kapasitet på tilbudssiden. Noen årsaker til dette er at etterspørsel etter et renere alternativ enn kull for strømproduksjon medfører prispress i markedet. Gassprodusenter har også et dilemma om de skal investere i prosjekter som øker produksjonen, samtidig som verden skal nå klimamålene. Raffinerte petroleumsprodukter hadde også en prisoppgang på 9 prosent i august, mens prisen på kraftforsyning økte med 13,7 prosent.

Stor prisoppgang for flere industrier i august

Det var en prisoppgang på 2,9 prosent for industrien totalt i august. Priser i metallindustrien fortsetter oppgangen i august med 5,6 prosent, hvorav jern og stål samt ikke-jernholdige metaller påvirket mest. Sistnevnte økte med 5,2 prosent og skyldtes oppgang innen flere metaller. Blant annet er prisen på aluminium historisk høy som følge av høy etterspørsel og dyr frakt (e24.no). Den høye etterspørsel kommer blant annet av økt aktivitet i produksjonsindustrien. Prisene innen metallvareindustri økte også med 3,9 prosent i august.

En annen industri som har utmerket seg de siste månedene er trelast- og trevareindustri som fortsetter prisoppgangen. Trelast- og trevareindustri økte med 8 prosent i august og fortsetter dermed opp for åttende måned på rad. Endringen det siste året var på 30,6 prosent. En undergruppe i denne industrien er saging, høvling og impregnering av tre hvor prisøkningen fra i fjor var på 74,6 prosent. Det er flere årsaker til prisoppgangen (nrk.no) blant annet barkebilleangrep, økt byggeaktivitet og underskudd på materialer.

Figur 1. Prisindeks, 2015=100

Øvrige næringer med prisoppgang som kan nevnes er kjemisk industri som økte med 5,2 prosent og gummivare- og plastindustri som økte med 3,5 prosent i august.