Norges viktigste handelspartnere

Publisert:

Endret:

I 2020 importerte Norge varer for 763 milliarder kroner og eksporterte for 773 milliarder kroner. EU-landene, Kina og USA er de viktigste handelspartnerne for Norge.

Europeiske land, og da EU-landene spesielt, er vårt største og viktigste handelsområde. Av den samlede vareimporten utenom skip og oljeplattformer kom i overkant av 422 milliarder kroner eller 56 prosent fra EU. Andelen var imidlertid 5 prosentpoeng lavere enn i 2019, og den laveste siden midten av 90-tallet. Vareimporten fra Kina økte med 20 prosent i 2020, og Kina ble for første gang det landet Norge importerte mest fra.

Figur 1. Import av varer fra ulike verdensdeler. 2020

Prosent
Europa 65.1
Oseania 0.3
Sør-Amerika 2.4
Afrika 1.6
Nord- og Mellom-Amerika 9.9
Asia 20.7

Utenom olje, gass, skip og oljeplattformer utførte vi i 2020 varer til EU til en verdi av 259 milliarder, eller 59 prosent av samlet fastlandseksport. Tilsvarende andel var 65 prosent i 2019 og 66 prosent i 2018.

28 prosent av bilene våre fra Tyskland

Sverige og Tyskland er blant de europeiske landene vi handler mest med, både på import- og eksportsiden. I 2020 innførte vi varer fra Sverige for 82 milliarder kroner, en nedgang på 8 prosent fra året før. Vareimporten fra Tyskland steg imidlertid med 7 prosent til 88 milliarder kroner i samme periode. 

Viktige varegrupper fra Sverige er kjøretøyer for vei, metallvarer, samt mineraloljer og mineraloljeprodukter. Vi innførte mer enn 7 600 personbiler fra Sverige til en verdi av 2,7 milliarder kroner i fjor, en nedgang på nesten to milliarder kroner fra året før. Størst nedgang var det i innførselen av mineraler og mineraloljeprodukter som ble redusert med 33 prosent i 2020.

Tyskland er imidlertid det landet vi importerte flest personbiler fra. I 2020 importerte vi nesten 48 000 tyske personbiler, noe som er 28 prosent av den totale personbilimporten til Norge. Tilsvarende andel var 23 prosent i 2019. Vi innførte flere og dyrere biler fra Tyskland i 2020 sammenlignet med året før.

Figur 2. Fastlandseksport av varer til ulike verdensdeler. 2020

Prosent
Europa 70.9
Oseania 0.5
Sør-Amerika 1.4
Afrika 3.2
Nord- og Mellom-Amerika 8.1
Asia 15.9

Storbritannia stor olje- og gassimportør

Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte vi som tidligere år mest til Storbritannia, etterfulgt av Tyskland og Nederland. I 2020 eksporterte vi råolje og naturgass til Storbritannia til en samlet verdi av i overkant av 96 milliarder kroner, en nedgang på 33,1 prosent fra året før.  

Etter en økning i råoljeeksporten til Storbritannia i 2018, minsket den de to påfølgende årene og endte på 66,7 milliarder kroner i 2020. Eksportverdien av naturgass beløp seg til 29,4 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 36,4 prosent fra 2019. 

Tyskland har siden 2013 vært den største mottakeren av norsk naturgass og eksporten beløp seg til 49 milliarder kroner i 2020. Dette er en nedgang på 34 prosent fra året før og mer enn en halvering fra 2018.

Noe av den norske gasseksporten går imidlertid videre inn i europeiske distribusjonssystemer, og ender til slutt i andre land.

Eksporten av råolje til Kina mer enn tredoblet seg fra 2019 og endte på 36 milliarder kroner i 2020.

Fisk for 3,9 milliarder til Kina

Av land utenfor Europa importerer vi mest fra Kina og USA. Kina har lenge vært et sentralt opprinnelsesland for norsk vareimport, men i 2020 er for første gang Kina det største importlandet. Vi innførte varer fra Kina for i alt 92 milliarder kroner i fjor, eller 12 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

De viktigste importvarene fra Kina var telekommunikasjonsapparater og databehandlingsutstyr. I 2020 kom nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina, en andel som har vært stabil de siste seks årene. Når det gjelder import av bærbare PC-er, kom i overkant av 90 prosent fra Kina i fjor. Tilsvarende tall for nettbrett var 85 prosent.

Importen av kjøretøyer fra Kina var imidlertid den varegruppen som økte mest i 2020, og kunne vise til en nesten tredobling i importverdien. Vi innførte nesten fire ganger så mange personbiler fra Kina i 2020 sammenlignet med året før.  Størst økning var det i importen av kinesiske elbiler, som økte fra om lag 270 stykk i 2019 til 8 750 stykk i 2020.

Importen fra USA utgjorde 52 milliarder kroner i samme periode, eller nesten 7 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. De største importverdiene fra USA er innenfor produktgruppene kjøretøyer og andre transportmidler. I 2020 importerte vi eksempelvis fly til en samlet verdi av i overkant av 5 milliarder kroner. Videre importerte vi nesten 14 000 personbiler for 5,3 milliarder kroner.

Likeledes er USA og Kina de to største mottakerne av norske fastlandsvarer utenfor Europa. De to landene importerte norske varer for henholdsvis 29 og 23 milliarder kroner i 2020, en andel på 7 og 5 prosent av vår totale fastlandseksport.

Fisk og fiskevarer er viktige eksportvarer til både USA og Kina. Fiskeeksporten til USA endte på 6,5 milliarder kroner i 2020, 1,2 prosent mer enn året før, og en mer enn femdobling fra 2012. Etter å ha økt hvert år de siste fem årene, ble fiskeeksporten til Kina redusert med 25 prosent til 3,9 milliarder kroner i 2020. Nedgangen kan i stor grad knyttes til koronapandemien og nye krav til den kinesiske matimporten som kom i kjølvannet av denne.

Kontakt