Norges viktigste handelspartnere

Publisert:

Endret:

I 2019 importerte og eksporterte Norge varer for henholdsvis 756 og 904 milliarder kroner. EU-landene, Kina og USA er de viktigste handelspartnerne for Norge.

Europeiske land, og EU-landene spesielt, er vårt største og viktigste handelsområde. I 2019 utgjorde vareimporten fra EU nesten 460 milliarder kroner, eller 61 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

Figur 1. Import av varer fra ulike verdensdeler. 2019

Prosent
Europa 66.0
Asia 18.8
Nord- og Mellom-Amerika 10.7
Sør-Amerika 2.5
Afrika 1.7
Oseania 0.4

Utenom olje, gass, skip og oljeplattformer utførte vi i 2019 varer til EU til en verdi av 306 milliarder, eller 65 prosent av samlet fastlandseksport. Eksporten til EU steg dermed med 4 milliarder, mens importen økte med over 26 milliarder kroner sett i forhold til 2018.

23 prosent av bilene våre fra Tyskland

Sverige og Tyskland er blant de europeiske landene vi handler mest med, både på import- og eksportsiden. I 2019 importerte vi varer fra Sverige og Tyskland til en verdi av henholdsvis 89 og 82 milliarder kroner.

Viktige varegrupper fra Sverige er kjøretøyer for vei, metallvarer, samt mineraloljer og mineraloljeprodukter. Eksempelvis importerte vi mer enn 13 600 personbiler fra Sverige til en verdi av 4,6 milliarder kroner i fjor, noe som er en nedgang på 14 prosent fra året før.

Tyskland er imidlertid det landet vi importerte flest personbiler fra. I 2019 importerte vi mer enn 42 000 tyske personbiler, noe som representerte 23 prosent av den totale personbilimporten til Norge.

Figur 2. Fastlandseksport av varer til ulike verdensdeler. 2019

Prosent
Europa 69.3
Asia 16.5
Nord- og Mellom-Amerika 9.2
Afrika 3.3
Sør-Amerika 1.3
Oseania 0.5

Storbritannia stor olje- og gassimportør

Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte vi som tidligere år mest til Storbritannia, etterfulgt av Tyskland og Nederland. I 2019 eksporterte vi råolje og naturgass til Storbritannia til en samlet verdi av nesten 141 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 21 prosent fra året før.

Etter en økning i råoljeeksporten til Storbritannia i 2018, minsket den i 2019 med litt under 5 prosent. Eksportverdien av naturgass endte på 45,3 milliarder kroner i 2019, noe som er en nedgang på 42 prosent fra 2018.

Tyskland er en av våre største mottakere av norsk naturgass. Siden 2013, da eksportverdien beløp seg til i overkant av 100 milliarder kroner, er verdien av norsk naturgass til Tyskland redusert til 71 milliarder kroner i 2019. Dette er en nedgang på 31 prosent fra året før.

Noe av den norske gasseksporten går imidlertid videre inn i europeiske distribusjonssystemer, og ender til slutt i andre land.

Fisk for 5,2 milliarder til Kina

Av land utenfor Europa importerer vi mest fra Kina og USA. I 2019 innførte vi varer fra Kina for i alt 76 milliarder kroner, eller 10 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

De viktigste importvarene fra Kina var telekommunikasjonsapparater og databehandlingsutstyr. Eksempelvis kom nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina i 2019, en andel som har vært stabil de siste seks årene. Når det gjelder import av bærbare PC-er, kom over 90 prosent fra Kina i fjor. Tilsvarende tall for nettbrett var 85 prosent.

Importen fra USA utgjorde 59 milliarder kroner i samme periode, eller nesten 8 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. De største importverdiene fra USA er innenfor produktgruppene kjøretøyer og andre transportmidler. I 2019 importerte vi eksempelvis fly til en samlet verdi av 5,7 milliarder kroner. Videre importerte vi i overkant av 26 000 personbiler for nesten 9,8 milliarder kroner.

Likeledes er USA og Kina de to største mottakerne av norske fastlandsvarer utenfor Europa. De to landene importerte norske varer for henholdsvis 35 og 25 milliarder kroner i 2019, en andel på 7 og 5 prosent av vår totale fastlandseksport.

Fisk og fiskevarer er viktige eksportvarer til både USA og Kina. Fra 2012 har eksportverdien av fiskevarer til USA mer enn femdoblet seg, og beløp seg i 2019 til 6,4 milliarder kroner. Tilsvarende økning i eksportverdien til Kina var på 142 prosent, noe som gjorde at de i 2019 importerte fiskevarer for 5,2 milliarder kroner.

Kontakt