Nye tall for utenrikshandel med varer for oktober 2021 viser at verdien på eksporten mer enn doblet seg fra samme måned i fjor. Samtidig var vareimporten på 72,3 milliarder kroner, en relativt sett beskjeden økning på 6,8 prosent fra oktober i fjor. Med det endte for oktober på 84,5 milliarder kroner - det høyeste nivået noensinne målt i løpende priser.

Til sammen var eksportverdien for olje og naturgass på 104,7 milliarder kroner, som er 66,8 prosent av total eksportverdi for oktober. Nye rekordhøye nivåer for metall- og fiskeeksport i oktober bidro til at beløp seg til 51,6 milliarder kroner, som også er det høyeste nivået statistikken har målt i en måned.

Figur 1. Handelsbalansen

Fortsatt høy råoljeeksport

Verdien av råoljeeksporten endte på 32,7 milliarder kroner i oktober, 71,8 prosent høyere enn for tolv måneder siden. Økningen skyldes en mye høyere oljepris: 687 kroner per fat mot 367 kroner i oktober 2020. Vi må tilbake til desember 2013 for å finne tilsvarende oljepris, målt i norske kroner. Antall eksporterte fat går derimot noe ned fra forrige måned, og ligger med 47,6 millioner fat 8,3 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Ny rekord for naturgasseksporten

For fjerde måned på rad noteres det nytt rekordnivå i eksportverdien av naturgass, som endte på hele 72 milliarder kroner i oktober. Dette er 47,8 prosent høyere enn forrige måned, og mer en femdobling fra oktober i fjor. Oppgangen skyldes historisk høye gasspriser i oktober i år. Det ble eksportert 10,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i oktober, 18,1 prosent mer enn samme måned i fjor.

Grafen viser eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Høyeste fastlandseksport noensinne

Fastlandseksporten endte på 51,6 milliarder kroner i oktober 2021, som er det klart høyeste nivået som er målt i en enkeltmåned noensinne, og 30,1 prosent mer enn samme måned i fjor.

Sjømateksporten økte med 2,1 prosent fra forrige måneds rekordnivå, og beløp seg til 11,7 milliarder kroner i oktober. Utførselen av det viktigste produktet, fersk hel laks, endte på 6 milliarder kroner i oktober, 25,6 prosent mer enn i oktober i fjor. Hovedårsaken til økningen er høyere pris og eksportvolum for laks. Økt eksport av sild bidro også til å øke verdien av sjømateksporten i oktober.

Eksportverdien av metaller unntatt jern og stål var nesten dobbelt så høy som for tolv måneder siden, og endte på rekordhøye 8,3 milliarder kroner. I følge produsentprisindeksen har metallindustrien bidratt mest til oppgangen i industriprisene i det siste. Det forklares med økt etterspørsel i forhold til tilgjengelig produksjonskapasitet.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Innførselen av personbiler endte på 5,8 milliarder kroner i oktober, 22 prosent mer enn for tolv måneder siden.
  • Importen av kjemiske produkter har vært høy i det siste, og beløp seg til 8,6 milliarder kroner i oktober. En oppgang på 29,6 prosent fra sammen måned i fjor.
  • Eksport av raffinerte mineraloljeprodukter mer enn doblet seg sammenlignet med oktober i fjor, og endte på 5,7 milliarder kroner. For oktober ble det også importert for 2,4 milliarder kroner, en økning 55,2 prosent fra oktober i fjor.
  • Utførselen av flytende propan og butan har vært høy de siste månedene, og var med 1,9 milliarder kroner i oktober 68,5 prosent høyere enn for ett år siden.