Den totale prisoppgangen i PPI kom i all hovedsak fra høyere priser innen utvinning av råolje og naturgass, som samlet gikk opp med 16,3 prosent i oktober. Målt i norske kroner var oljeprisen i oktober på det høyeste nivået siden mars 2012 slik den måles PPI. Prisen på naturgass fortsatte også å stige, og i oktober steg prisen for sjette måned på rad.

Metaller fortsetter prisoppgangen

Industriprisene økte totalt med 2,2 prosent i oktober. Størst bidrag til den totale prisoppgangen i industrien kom fra metallindustrien, med en oppgang på 9 prosent. Gruppen Jern og stål har økt en del de siste månedene, noe som skyldes økte priser på flere legeringer som inngår i produksjonen av blant annet rustfritt stål og karbonstål, forteller rådgiver Monika Græsli Engebretsen. Hovedforklaringen ser fortsatt ut til å være at tilgjengelig kapasitet er lavere enn etterspørselen, som har tatt seg veldig opp de siste månedene.

Figur 1. Prisindeks, 2015=100

Lavere strømpriser i oktober

Innen kraftforsyning falt prisene med 18,2 prosent fra september til oktober. Både spotprisen fra Nord Pool og strømprisen til norske husholdninger falt en del siste måned. Ukesrapportene fra NVE viser at det i løpet av oktober var flere ulike forhold som bidro til å redusere prisene. Det var blant annet høy vindkraftproduksjon i Sverige og på kontinentet noen uker, noe som bidro til billig import av strøm til Norge. Ellers var det også mildere vær i Sør Norge og lavere strømforbruk enn normalt for denne årstiden, i tillegg til noe økt fyllingsgrad i norske vannmagasiner på grunn av mer nedbør.