Regnskap for private barnehager

Til toppen
10143: Private barnehager, etter barnehagetype (F) 2012 - 2018
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Barnehager:
antall
Referansetid
Barnehager:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
barnehagetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
barnehagetype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken