Regnskap for private barnehager

Til toppen
12408: Private barnehagers inntekter og kostnader (1 000 kr) (F) 2015 - 2018
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Sum driftsinntekter:
1 000 kr
Foreldrebetaling:
1 000 kr
Offentlige tilskudd:
1 000 kr
Sum driftskostnader:
1 000 kr
Driftsresultat:
1 000 kr
Årsresultat:
1 000 kr
Positivt årsresultat:
1 000 kr
Negativt årsresultat:
1 000 kr
Antall barnehager:
antall
Referansetid
Sum driftsinntekter:
31.12.
Foreldrebetaling:
31.12.
Offentlige tilskudd:
31.12.
Sum driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Årsresultat:
31.12.
Positivt årsresultat:
31.12.
Negativt årsresultat:
31.12.
Antall barnehager:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken