Regnskap for private barnehager

12408: Private barnehagers inntekter og kostnader (1 000 kr) (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Elisabeth Haraldsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 500
hae@ssb.no

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Måleenhet
Sum driftsinntekter:
1 000 kr
Foreldrebetaling:
1 000 kr
Offentlige tilskudd:
1 000 kr
Sum driftskostnader:
1 000 kr
Driftsresultat:
1 000 kr
Årsresultat:
1 000 kr
Positivt årsresultat:
1 000 kr
Negativt årsresultat:
1 000 kr
Antall barnehager:
antall
Referansetid
Sum driftsinntekter:
31.12.
Foreldrebetaling:
31.12.
Offentlige tilskudd:
31.12.
Sum driftskostnader:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Årsresultat:
31.12.
Positivt årsresultat:
31.12.
Negativt årsresultat:
31.12.
Antall barnehager:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken