Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle 2010 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hushaldstype
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Berekna realkapital (gjennomsnitt i kr) , Berekna marknadsverdi primær bustad (gjennomsnitt i kr) , Berekna marknadsverdi sekundær bustad (gjennomsnitt i kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 9

hushaldstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Aleinebuande under 30 år , Aleinebuande 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
statistikkvariabel
Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr)
Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken