09673: Finansregnskap (BPM5). Kvartalstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie) 1994K1 - 2014K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

regnskapspost Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 82 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.09.2014
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Måleenhet
Finansregnskap:
mill. kr
Finansregnskap, akkumulert:
mill. kr
Referansetid
Finansregnskap:
Slutten av kvartalet
Finansregnskap, akkumulert:
Slutten av kvartalet
Pristype
Finansregnskap:
Løpende priser
Finansregnskap, akkumulert:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken