Til toppen

09673: Finansregnskap (BPM5). Kvartalstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie) 1994K1 - 2014K2

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994K1 , 1994K2 , 1994K3 ,

Valgt 1 av totalt 82

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norske investeringer i utlandet , ¬ Direkte investeringer i utlandet , ¬¬ Aksjer og andeler ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken