Variabeldefinisjon

Andre finansinvesteringer (utenriksøkonomi)

  English
Navn Andre finansinvesteringer (utenriksøkonomi)
Definisjon Andre finansinvesteringer er en residualkategori som omfatter alle investeringer som ikke er med i direkte investeringer, porteføljeinvesteringer eller internasjonale reserver.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09 - Nasjonalregnskap og utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller