Variabeldefinisjon

Statistiske avvik i utenriksregnskapet

  English
Navn Statistiske avvik i utenriksregnskapet
Definisjon Avvik mellom nettotransaksjonene i drifts-/kapitalregnskapet og nettotransaksjonene i finansregnskapet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.03 - Utenriksregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller