Variabeldefinisjon

Lån

  English
Navn Lån
Definisjon Lån som er tatt opp i form av ansvarlig lånekapital, feks. lån med pant i bolig, diskonteringskreditt, kasse-, drifts- og brukskreditt, byggelån, netbetalingslån etc. I tillegg omfattes leiefinansiering. I enkelte statistikker inndeles lån i kortsiktige og langsiktige lån. Langsiktige lån defineres som lån med løpetid over ett år.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller