Utenriksregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 2 av 2

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd mot utlandet i 2. kvartal 2021

Norge fikk i 2. kvartal 2021 et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen var også positiv i 2. kvartal med et overskudd på nesten 33 milliarder kroner. Netto utbytteinntekter fra utlandet var høyere enn noe kvartal tidligere.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd i 1. kvartal

Norge hadde et overskudd på mer enn 73 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet i 1. kvartal i år. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenriksregnskap.