Variabeldefinisjon

Annen kapital, fordring

  English
Navn Annen kapital, fordring
Definisjon Fordringer som ikke inngår i spesifiserte fordringsposter.
Gyldig fra
Gyldig til 2016-08-18
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller