Variabeldefinisjon

Gull, trekkrettigheter og reserveposisjoner i IMF

  English
Navn Gull, trekkrettigheter og reserveposisjoner i IMF
Definisjon Omfatter Norges Banks gullbeholdning, samt sentralbankens spesielle trekkrettigheter (SDR) og reserveposisjoner i IMF.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller