Variabeldefinisjon

Reinvestert fortjeneste

  English
Navn Reinvestert fortjeneste
Definisjon Omfatter den delen av overskuddet som ikke utbetales til investorene, men holdes tilbake i investeringsobjektet. Representerer både inntekt i utenriksregnskapet og opptjent egenkapital i finansregnskapet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09 - Nasjonalregnskap og utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller