Variabeldefinisjon

Porteføljeinvesteringer

  English
Navn Porteføljeinvesteringer
Definisjon Porteføljeinvesteringer omfatter verdipapirene aksjer, verdipapirfondsandeler og egenkapitalbevis, samt langsiktige og kortsiktige gjeldspapirer (obligasjoner og sertifikater). Porteføljeinvesteringer er investeringer i verdipapirer som ikke er definert som direkteinvesteringer eller som internasjonale reserver.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09 - Nasjonalregnskap og utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller