Variabeldefinisjon

Andre verdipapirer i utenriksregnskapet

  English
Navn Andre verdipapirer i utenriksregnskapet
Definisjon Andre verdipapirer enn aksjer og andeler.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.03 - Utenriksregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller