Variabeldefinisjon

Andre endringer, finansielle fordringer/gjeld

  English
Navn Andre endringer, finansielle fordringer/gjeld
Definisjon Andre endringer på finansielle fordringer/gjeld er endringer i beholdning som ikke skyldes transaksjoner. Dette kan f.eks være endringer i valutakursen og/eller prisen på finansobjektet. Det kan også skyldes endringer i klassifikasjoner og struktur i finansmarkedet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller